Covid-19-krisen: EESK anser att företagen i EU bör tänka över sina affärsmodeller

Vi måste ändra vårt sätt att göra affärer i Europa och resten av världen, men EU:s långsiktiga målsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt bör förbli stöttepelarna för vår framtid, trots covid-19-krisen. I sitt yttrande om ”Att stärka den hållbara ekonomiska tillväxten i hela EU”, som utarbetats av Philip von Brockdorff och som antogs vid plenarsessionen i juli, understryker kommittén att krisen ger möjlighet att ompröva och förbättra de europeiska företagens sätt att göra affärer. Den får inte tas som ursäkt för att undergräva de målsättningar som fastställs i den europeiska gröna given, strategin för hållbar tillväxt 2020 och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Under debatten vid plenarsessionen framhöll Philip von Brockdorff att ”de ekonomiska problemen till följd av covid-19-krisen ger en signal om att det behövs en förändring av företagens arbetssätt i EU och i världen. Leveranskedjorna har visat sig sårbara och måste säkras. Europeiska aktörer behöver se över strategierna för leveranskedjorna, inklusive diversifieringen, men också hur kedjorna kan anpassas inom olika sektorer. Någon form av sektorsinriktad avglobalisering skulle också behövas, åtminstone för europeiska företag som framställer väsentliga produkter och som bör överväga att flytta sina produktionsanläggningar tillbaka till Europa.”

För att kunna förverkliga en hållbar tillväxt de närmaste åren måste vi omstrukturera den europeiska ekonomin med beaktande av hörnstenar som miljömässig hållbarhet, produktivitetsvinster, rättvisa, sociala framsteg och makroekonomisk stabilitet.

Europeiska unionen måste inta en mer framträdande roll inom världshandeln. Detta är avgörande för de europeiska företagen och deras affärsmöjligheter. För globala företag som verkar på världsmarknaden är det även viktigt med lika villkor på många olika områden, t.ex. internationella arbetsnormer, sund konkurrens och efterlevnad av klimatmålen. (mp)