Kriza izazvana koronavirusom: EGSO smatra da bi poduzeća Europske unije trebala preispitati svoj poslovni model

Način poslovanja u Europi i diljem svijeta treba promijeniti, ali naša se budućnost, unatoč krizi izazvanoj COVID-om 19, i dalje treba temeljiti na EU-ovim dugoročnim ciljevima održivog gospodarskog rasta. U mišljenju Odbora „Jačanje održivog gospodarskog rasta diljem EU-a”, koje je izradio Philip von Brockdorff i koje je usvojeno na srpanjskom plenarnom zasjedanju, naglašava se da kriza pruža priliku za preispitivanje i poboljšanje načina poslovanja poduzeća iz EU-a. Time se ne smiju dovesti u pitanje ciljevi postavljeni u okviru europskog zelenog plana, strategije Europa 2020. i europskog stupa socijalnih prava.

Tijekom rasprave održane na plenarnom zasjedanju, g. von Brockdorff rekao je da „zbog gospodarskih problema nastalih uslijed krize uzrokovane koronavirusom treba promijeniti način na koji funkcioniraju poduzeća u EU-u, ali i u cijelom svijetu. Lanci opskrbe pokazali su se nesigurnima i treba ih ojačati. Subjekti iz EU-a trebaju preispitati svoje strategije lanca opskrbe, usredotočiti se na diversifikaciju tih lanaca i njihovo ponovno usklađivanje u više sektora. Potreban je i određeni oblik sektorske deglobalizacije, barem kad je riječ o poduzećima iz EU-a koja proizvode osnovna dobra i koja bi trebala razmotriti mogućnost preseljenja svojih tvornica natrag u Europu“.

Želimo li u sljedećih nekoliko godina ostvariti održivi rast trebamo preustrojiti europsko gospodarstvo, vodeći računa o glavnim načelima poput okolišne održivosti, povećanja produktivnosti, pravednosti, socijalnog napretka i makroekonomske stabilnosti.

Europskoj uniji treba osigurati istaknutiju ulogu u svjetskoj trgovini. To je od ključne važnosti za poduzeća iz EU-a i njihove poslovne izglede. Globalna poduzeća koja posluju na globalnom tržištu moraju imati jednake uvjete u širokom rasponu područja (međunarodni standardi rada, pravedno tržišno natjecanje, usklađenost s ciljevima u području klimatskih promjena itd.). (mp)