Criza provocată de coronavirus: CESE consideră că întreprinderile din UE ar trebui să-și regândească modelul de afaceri

Trebuie să schimbăm modul în care facem afaceri în Europa și în întreaga lume, însă obiectivele pe termen lung ale UE pentru o creștere economică durabilă ar trebui să rămână pilonii viitorului nostru, în pofida crizei provocate de pandemia de COVID-19. În avizul său pe tema „Consolidarea creșterii economice durabile în întreaga UE”, elaborat de Philip von Brockdorff și adoptat în sesiunea plenară din iulie, Comitetul subliniază că criza este o ocazie de a regândi și de a îmbunătăți modul în care întreprinderile din UE își desfășoară activitatea. Criza nu trebuie să fie o scuză pentru a submina obiectivele stabilite în Pactul verde european, în Strategia privind creșterea durabilă 2020 și în Pilonul european al drepturilor sociale.

În cursul dezbaterii plenare, dl von Brockdorff a afirmat că „problemele economice cauzate de criza legată de coronavirus impun o schimbare a modului de funcționare a întreprinderilor din UE și din lume. Lanțurile de aprovizionare s-au dovedit a fi vulnerabile și trebuie garantate. Operatorii din UE trebuie să își regândească strategiile privind lanțurile de aprovizionare, axându-se pe diversificarea și corelarea lor la nivelul mai multor sectoare. De asemenea, este nevoie de o anumită formă de deglobalizare sectorială, cel puțin în cazul întreprinderilor din UE producătoare de bunuri esențiale, care ar trebui să aibă în vedere relocalizarea instalațiilor lor de producție în Europa.”

Pentru ca creșterea durabilă să devină realitate în următorii câțiva ani, trebuie să reconfigurăm economia europeană, ținând seama de pietrele de temelie ale durabilității mediului, creșterii productivității, echității, progresului social și stabilității macroeconomice.

Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol mai proeminent în comerțul mondial. Acest lucru este esențial pentru întreprinderile din UE și pentru perspectivele lor de afaceri. Pentru întreprinderile globale care își desfășoară activitatea pe o piață globală, condițiile de concurență echitabile sunt, de asemenea, esențiale într-o gamă largă de domenii, cum ar fi standardele internaționale în domeniul muncii, concurența loială și respectarea obiectivelor privind schimbările climatice. (mp)