Sarja viimases, prantsuskeelses osas räägib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño Aguilar COVID-19 kriisist saadud kogemustest. Ta kirjeldab, kuidas pandeemia on muutnud kogu komitee teabevahetustegevust, asetades kogu töö ja kõigi algatuste keskmesse solidaarsuse ja pühendumuse, mida märgib ka 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhind. Asepresident on seisukohal, et pärast pandeemiat ei ole miski enam endine. „Kuid meil on kohustus reageerida, et muuta Euroopa tugevamaks. Euroopa kodanikud nõuavad meilt seda.“

Sarja viimases, prantsuskeelses osas räägib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño Aguilar COVID-19 kriisist saadud kogemustest. Ta kirjeldab, kuidas pandeemia on muutnud kogu komitee teabevahetustegevust, asetades kogu töö ja kõigi algatuste keskmesse solidaarsuse ja pühendumuse, mida märgib ka 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhind...Rohkem

Sarja viimases, prantsuskeelses osas räägib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño Aguilar COVID-19 kriisist saadud kogemustest. Ta kirjeldab, kuidas pandeemia on muutnud kogu komitee teabevahetustegevust, asetades kogu töö ja kõigi algatuste keskmesse solidaarsuse ja pühendumuse, mida märgib ka 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhind. Asepresident on seisukohal, et pärast pandeemiat ei ole miski enam endine. „Kuid meil on kohustus reageerida, et muuta Euroopa tugevamaks. Euroopa kodanikud nõuavad meilt seda.“

Vähem

Rubriik „Räägi mulle...“ hakkab lõpule jõudma. Need viimased artiklid rikastavad ülestähenduste kogu, mis on meid saatnud alates pandeemia algusest. Need ausad meenutused sellest pealesunnitud isolatsioonist puudutavad meid, julgustavad meid otsima teistes ilu, pöörama elu mõttele rohkem tähelepanu ning paremini teadvustama seda, kui oluline on jäädvustada konkreetsed hetked ajas ja ruumis.

Rubriik „Räägi mulle...“ hakkab lõpule jõudma. Need viimased artiklid rikastavad ülestähenduste kogu, mis on meid saatnud alates pandeemia algusest. Need ausad meenutused sellest pealesunnitud isolatsioonist puudutavad meid, julgustavad meid otsima teistes ilu, pöörama elu mõttele rohkem tähelepanu ning paremini teadvustama, kui oluline on jäädvustada konkreetsed hetked ajas ja ruumis.

Suur tänu liikmet...Rohkem

Rubriik „Räägi mulle...“ hakkab lõpule jõudma. Need viimased artiklid rikastavad ülestähenduste kogu, mis on meid saatnud alates pandeemia algusest. Need ausad meenutused sellest pealesunnitud isolatsioonist puudutavad meid, julgustavad meid otsima teistes ilu, pöörama elu mõttele rohkem tähelepanu ning paremini teadvustama, kui oluline on jäädvustada konkreetsed hetked ajas ja ruumis.

Suur tänu liikmetele, kes osalesid meie rubriigi viimases väljaandes: Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker, Arnaud Schwartz.

EMSK Info meeskonna nimel täname neid 43 esindajat 27 liikmesriigist, kes leidsid aega, et pakkuda oma kirjatöödega lugejatele võimalust kiigata nende tunde- ja mõttemaailma sellel keerulisel ajal.

Vähem