Konkurentsivõime, innovatsiooni ja töökohtade loomise soodustamine peaks olema ülemaailmse regulatiivse koostöö prioriteet uuendatud mitmepoolse kaubandussüsteemi toetamise teel, leidis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Georgi Stoevi ja Thomas Studenti arvamuses, mis võeti vastu komitee täiskogu juuli istungjärgul.

Sellised häired nagu koroonaviirus (COVID-19) ähvardavad peatada maailmamajanduse ja ühiskonnaelu. Viirus on põhjustanud majanduslanguse USAs, ELis, Jaapanis ja maailma teistes piirkondades, äärmiselt aeglase majanduskasvu Hiinas ja tohutu tootmise vähenemise. Valitsused peavad kompenseerima majandusliku kahju eelarve- ja rahapoliitikaga ning tulema toime majandusliku paradigma eeldatavate muutustega.

„Euroopa tööstuse areng ei tohi sattuda ebaõiglase majandusliku, sotsiaalse ega keskkonnaalase dumpingu ohvriks. See võib kujuneda tõeliseks ohuks Euroopa tööstusele ja Euroopa sotsiaalmudelile,“ ütles arvamuse raportöör Georgi Stoev. „Oleme mures rahvusvahelisest kaubandusest ja üleilmastumisest ning populismi kasvust tuleneva negatiivsuse pärast. Protektsionism ja natsionalism ei saa pakkuda õigeid vastuseid majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele,“ märkis ta.

„Kiiresti on tarvis uut Euroopa-sisese integratsiooni projekti, ühist majandus-, sotsiaal- (sh rahvatervise alane koordineerimine), maksu-, energia- ja keskkonnastrateegiat ning sidusat kaubanduspoliitikat,“ tõdes kaasraportöör Thomas Student. Komitee on seisukohal, et roheline kokkulepe peaks endasse koondama uue tööstusstrateegia ja kaubanduspoliitika koos majandus-, õigus- ja konkurentsipoliitikaga kõikehõlmava jõupingutusena, et aidata keskkonda, tekitamata ohtu ühtsele turule ning Euroopa ettevõtjatele ja töökohtadele, ning seadma kõrged keskkonnaeesmärgid tööstusele kui tervikule. (ks )