Globalisering zonder regulering mondt uit in meer ongelijkheid, zegt het EESC

Bevordering van concurrentiekracht, innovatie en banencreatie zou een prioriteit moeten zijn in een wereldwijde samenwerking op het gebied van regelgeving via een vernieuwd multilateraal handelsstelsel, zegt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in een door Georgi Stoev en Thomas Student geïnitieerd advies dat het EESC tijdens zijn zitting van juli heeft goedgekeurd.

Verstoringen als het coronavirus (COVID-19) dreigen de wereldeconomie en het sociale leven tot stilstand te brengen. De gevolgen hiervan omvatten recessies in de VS, de EU, Japan en andere regio’s in de wereld, een uiterst trage groei in China en enorme productieverliezen. Regeringen moeten via het monetaire en begrotingsbeleid de economische schade compenseren en het hoofd bieden aan de verwachte veranderingen in het economische paradigma.

“De industriële ontwikkeling van Europa mag geen slachtoffer worden van oneerlijke economische, sociale en milieudumping. Dit zou een reële bedreiging kunnen vormen voor de Europese industrieën en het Europese sociale model,” aldus de rapporteur voor het advies, Georgi Stoev. “We maken ons zorgen over de negativiteit in verband met de internationale handel en de globalisering, en over de opkomst van populisme. Protectionisme en nationalisme kunnen geen antwoord bieden op economische en sociale problemen,” concludeerde hij.

“Europa heeft dringend behoefte aan een nieuw project voor interne integratie: een gemeenschappelijke economische, sociale (inclusief coördinatie van de volksgezondheid), budgettaire, energie- en milieustrategie en een coherent handelsbeleid,” aldus de corapporteur, Thomas Student. Volgens het EESC moet de Green Deal de nieuwe industriestrategie en het handelsbeleid integreren, samen met het economisch, regelgevings- en mededingingsbeleid, in een allesomvattende inspanning om het milieu te helpen, zonder dat dit een bedreiging vormt voor de eengemaakte markt, de Europese ondernemingen en werkgelegenheid, en moet de Green Deal ambitieuze milieudoelstellingen voor de industrie in haar geheel formuleren. (ks)