Kilpailukyvyn, innovoinnin ja työpaikkojen luomisen edistämisen tulisi olla prioriteettina maailmanlaajuisessa sääntely-yhteistyössä uudistetun monenvälisen kauppajärjestelmän kautta, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) toteaa Georgi Stoevin ja Thomas Studentin valmistelemassa ja ETSK:n heinäkuun täysistunnossaan hyväksymässä lausunnossa.

Koronavirustapauksen (covid-19) kaltaiset häiriöt uhkaavat pysäyttää maailmantalouden ja sosiaalisen elämän. Sen seurauksiin kuuluvat muun muassa taantuma Yhdysvalloissa, EU:ssa, Japanissa ja muilla maailman alueilla, erittäin hidas kasvu Kiinassa ja valtavat menetykset tuotoksessa. Valtioiden on kompensoitava taloudellista vahinkoa finanssi- ja rahapolitiikalla ja selviydyttävä talousparadigmaan odotettavissa olevista muutoksista.

”Teollisuuden kehittäminen Euroopassa ei saa joutua epäreilun taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän polkumyynnin uhriksi. Tästä voi tulla todellinen uhka Euroopan teollisuudelle ja Euroopan sosiaaliselle mallille”, sanoi lausunnon esittelijä Georgi Stoev. ”Olemme huolissamme kielteisyydestä kansainvälistä kauppaa ja globalisaatiota kohtaan sekä populististen liikkeiden noususta. Protektionismi ja nationalismi eivät pysty tarjoamaan vastauksia taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin,” hän totesi.

”Eurooppa tarvitsee kiireesti uuden sisäisen yhdentymisen hankkeen: yhteisen talous-, sosiaali- (julkisen terveydenhuollon koordinointi mukaan lukien), vero-, energia- ja ympäristöstrategian sekä johdonmukaisen kauppapolitiikan,” sanoi toinen esittelijä Thomas Student. ETSK katsoo, että vihreän kehityksen ohjelma on kokonaisvaltainen hanke, jossa uusi teollisuusstrategia ja kauppapolitiikka olisi nivottava talous-, sääntely- ja kilpailupolitiikkaan, jotta voidaan auttaa ympäristöä aiheuttamatta kuitenkaan uhkaa sisämarkkinoille, eurooppalaisille yrityksille ja työpaikoille, ja että siinä olisi asetettava kunnianhimoisia ympäristötavoitteita koko elinkeinoelämälle. (ks )