Podpora konkurenceschopnosti, inovací a vytváření pracovních míst by měla být prioritou celosvětové spolupráce v oblasti regulace díky obnovenému mnohostrannému obchodnímu systému, uvádí Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve stanovisku, které vypracovali zpravodajové Georgi Stoev a Thomas Student a které EHSV přijal na svém červencovém plenárním zasedání.

V důsledku narušení, jako je to způsobené koronavirem (onemocněním COVID-19), hrozí, že se zastaví globální ekonomika a společenský život. Mezi jeho dopady patří recese v USA, EU, Japonsku a dalších regionech světa, extrémně pomalý růst v Číně a obrovské ztráty, pokud jde o produkci. Vlády musí vyvážit hospodářské škody fiskální a měnovou politikou a vyrovnat se s očekávanými změnami hospodářského paradigmatu.

„Průmyslový rozvoj v Evropě se nesmí stát obětí nespravedlivého hospodářského, sociálního a environmentálního dumpingu. To by mohlo reálně ohrozit evropská průmyslová odvětví a evropský sociální model,“ uvedl zpravodaj stanoviska Georgi Stoev. „Jsme znepokojeni negativním postojem k mezinárodnímu obchodu a globalizaci a vzestupem populismu. Protekcionismus a nacionalismus nemohou nabídnout správná řešení hospodářských a sociálních problémů,“ dodal.

„Evropa naléhavě potřebuje nový projekt vnitřní integrace, společnou hospodářskou, sociální (včetně koordinace v oblasti veřejného zdraví), fiskální, energetickou a environmentální strategii a soudržnou obchodní politiku,“ prohlásil spoluzpravodaj Thomas Student. EHSV se domnívá, že Zelená dohoda by měla zasadit novou průmyslovou strategii a obchodní politiku spolu s hospodářskou politikou, regulační politikou a politikou v oblasti hospodářské soutěže do rámce komplexního úsilí o zlepšení životního prostředí, aniž by přitom došlo k ohrožení jednotného trhu a evropských podniků a pracovních míst, a že by měla stanovit ambiciózní environmentální cíle pro průmysl jako celek. (ks )