Spodbujanje konkurenčnosti, inovacij in ustvarjanja delovnih mest bi moralo imeti prednostni pomen v okviru globalnega regulativnega sodelovanja prek prenovljenega sistema večstranskega trgovanja, je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poudaril v mnenju, ki sta ga pripravila Georgi Stoev in Thomas Student, sprejeto pa je bilo na julijskem plenarnem zasedanju EESO.

Motnje, kot je koronavirus (COVID-19), grozijo z zaustavitvijo svetovnega gospodarskega in družbenega življenja. Med njihovimi posledicami so recesija v ZDA, EU, na Japonskem in v drugih regijah po svetu, izjemno počasna rast na Kitajskem in ogromne izgube proizvodnje. Vlade morajo gospodarsko škodo odpravljati z davčnimi in monetarnimi politikami ter se soočiti s pričakovanimi spremembami gospodarske paradigme.

„Industrijski razvoj v Evropi ne sme postati žrtev nepoštenega gospodarskega, socialnega in okoljskega dampinga. To bi lahko resno ogrozilo evropsko industrijo in evropski socialni model,“ je dejal poročevalec za to mnenje Georgi Stoev. „Zaskrbljeni smo zaradi kritiziranja mednarodne trgovine in globalizacije ter širjenja populizma. Protekcionizem in nacionalizem ne moreta dati pravih odgovorov na gospodarske in socialne probleme,“ je dodal.

„Evropa nujno potrebuje nov projekt za notranje povezovanje, skupno gospodarsko, socialno (vključno z usklajevanjem javnega zdravja), davčno, energetsko in okoljsko strategijo ter skladno trgovinsko politiko,“ je dejal soporočevalec Thomas Student. EESO meni, da bi moral zeleni dogovor združiti novo industrijsko strategijo in trgovinsko politiko z gospodarsko in regulativno politiko ter politiko konkurence v okviru obsežnih prizadevanj za ohranitev okolja, ne da bi s tem ogrozili enotni trg ter evropska podjetja in delovna mesta. Poleg tega bi moral določiti visoke okoljske cilje za industrijo kot celoto. (ks)