Kindel kodanikuühiskonna võrgustik koos poliitilise teadlikkuse, tugeva õigusraamistiku ja sõltumatu meediaga on üks peamisi relvi, mille abil võidelda desinformatsiooni vastu kohapeal.

12. juunil käivitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esimese ürituste sarja, mille eesmärk on suurendada teadlikkust desinformatsioonist enne 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisi. Üritus toimus Sofias, kuivõrd ilmnes, et 55 % bulgaarlasi leiab, et nad puutuvad sageli kokku desinformatsiooni ja valeuudistega.

Aruteludest selgus, et kodanikuühiskonna organisatsioonid, valitsused ja sõltumatu meedia peavad tegema koostööd, et ehitada tulemüür infoga manipuleerimise vastu, mida kasutatakse üha ulatuslikumalt välismaise sekkumise relvana.

Desinformatsiooni kasv on iseäranis murettekitav suundumus eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses. Komitee president Oliver Röpke rõhutas: „Desinformatsiooni ja nüüd lisaks ka sõjapropagandat kasutatakse selleks, et hägustada tegelikkust ja külvata erimeelsusi, muutes võimatuks objektiivse arutelu. Järgmisel aastal ootab meid ees Euroopa demokraatia suurhetk. Euroopa kodanikel on õigus teha oma valik faktide põhjal ja minu arvates peame me kõik andma oma panuse valimiskampaaniasse, milles puudub koht desinformatsioonil ja välismaisel sekkumisel.“

Bulgaaria uudisteagentuuri BTA peadirektor Kiril Valchev tõdes, et parim relv desinformatsiooni vastu on info, mitte tsensuur. „Peaksime laskma infol vabalt liikuda ja muutma selle kõigile kättesaadavaks.“

Valitsusvälise organisatsiooni Defend Democracy asutaja ja tegevjuht Alice Stollmeyer märkis: „Kodanikuühiskond üksi ei suuda desinformatsiooni seljatada. Kuid ta saab organiseeruda ja võtta ühiselt meetmeid, et panna suured tehnoloogiaettevõtted, kes omavad sotsiaalmeedia platvorme, võtma suurema vastutuse“.

Arutelu näitas ka sõltumatu meedia keskset tähtsust desinformatisooni ümberlükkamisel. Sõltumatu vene ajakirjaniku, telekanali Dožd peatoimetaja Tihon Dzjadko sõnul töötab sõltumatu meedia kõvasti selle nimel, et tuua venelasteni tõendeid ja faktipõhist teavet võitlemaks Venemaa propaganda vastu. „Venemaa valitsus ei taha, et inimesed teaksid tõde.“ (at)