Pevná síť občanské společnosti je spolu s politickou informovaností, stabilním legislativním rámcem a nezávislými sdělovacími prostředky jednou z nejdůležitějších zbraní v boji proti dezinformacím v praxi.

EHSV zahájil dne 12. června první z řady akcí, jejichž účelem je zvýšit povědomí o dezinformacích před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. Tato akce se konala v Sofii. Důvodem k volbě tohoto města bylo zjištění, že se 55 % Bulharů domnívá, že jsou často vystaveni dezinformacím a falešným zprávám.

Z diskusí vyplynulo, že organizace občanské společnosti, vláda a nezávislé sdělovací prostředky musí spolupracovat, aby zajistily ochranu proti manipulaci s informacemi, která se stále více prosazuje jako zbraň zahraničního vměšování.

Nárůst dezinformací je obzvlášť znepokojující v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Předseda EHSV Oliver Röpke prohlásil: „Dezinformace, k nimž se nyní přidává také válečná propaganda, jsou používány k zamlžování faktů a rozdmýchávání sporů, což znemožňuje objektivní diskusi. Příští rok dojde v Evropě k největší demokratické události. Evropští občané mají právo se rozhodovat na základě věcných informací a jsem přesvědčen, že my všichni se musíme zapojit do kampaně, v níž pro dezinformace a zahraniční vměšování není místo.“

Generální ředitel Bulharské tiskové agentury (BTA) Kiril Valčev dodal, že nejlepší zbraní v boji proti dezinformacím jsou informace, nikoli cenzura. „Měli bychom nechat informace volně kolovat a zpřístupňovat je veřejnosti.“

Zakladatelka a výkonná ředitelka organizace Defend Democracy Alice Stollmeyer uvedla: „Občanské společnosti samy o sobě nemohou dezinformace potírat. Co však dělat mohou, je společně plánovat opatření a jednat, a vyvíjet tlak na velké technologické společnosti, které vlastní platformy sociálních médií, aby převzaly větší odpovědnost.“

Při diskusi se rovněž ukázalo, jak zásadní roli hrají nezávislé sdělovací prostředky při vyvracení dezinformací. Nezávislý ruský novinář Tichon Dzjadko, který je šéfredaktorem televize Rain, prohlásil, že nezávislé sdělovací prostředky ve svém boji proti ruské propagandě usilovně pracují na tom, aby Rusům předkládaly důkazy a informace založené na faktech. „Ruská vláda nechce, aby lidé znali pravdu.“ (at)