Et stærkt civilsamfundsnetværk er sammen med politisk bevidsthed, en solid lovgivningsmæssig ramme og uafhængige medier et af de vigtigste våben til bekæmpelse af desinformation på lokalt plan.

Den 12. juni lancerede EØSU den første af en række arrangementer med henblik på at øge bevidstheden om desinformation forud for valget til Europa-Parlamentet i 2024. Arrangementet fandt sted i Sofia efter en konstatering af, at 55 % af de bulgarske borgere mener, at de ofte udsættes for desinformation og falske nyheder.

Resultatet af drøftelserne var, at civilsamfundsorganisationer, regeringer og uafhængige medier skal arbejde sammen om at etablere et bolværk mod informationsmanipulation, som i stigende grad vinder terræn som et våben til udenlandsk indblanding.

Den stigende desinformation er en særlig bekymrende tendens i betragtning af det kommende valg til Europa-Parlamentet. EØSU's formand Oliver Röpke understregede, at: "Desinformation, som nu også suppleres af krigspropaganda, anvendes til at sløre virkeligheden og skabe splid, hvilket gør en objektiv debat umulig. Næste år vil vi igen fejre det største demokratiske øjeblik i Europa. De europæiske borgere har ret til at træffe deres valg på grundlag af faktuelle oplysninger, og jeg mener, at vi alle skal bidrage til en kampagne, hvor der ikke er plads til desinformation og udenlandsk indblanding."

Kiril Valchev, som er generaldirektør i det bulgarske nyhedsbureau (BTA), erklærede, at det bedste våben til bekæmpelse af desinformation er information, ikke censur. "Vi bør lade oplysninger cirkulere frit og gøre dem tilgængelige for offentligheden".

Alice Stollmeyer, grundlægger af og administrerende direktør for "Defend Democracy", sagde: "Civilsamfundene alene kan ikke bekæmpe desinformation. Det, de kan gøre, er i fællesskab at organisere folk og skride til handling ved at presse de store teknologivirksomheder, som ejer sociale medieplatforme, med henblik på mere ansvarlighed".

Diskussionen viste også den afgørende rolle, som uafhængige medier spiller med hensyn til at pille desinformation fra hinanden. Den uafhængige russiske journalist Tikhon Dzyadko, chefredaktør for TV Rain, sagde at de uafhængige medier arbejder hårdt på at fremlægge dokumentation og faktabaserede oplysninger for de russiske borgere i kampen mod russisk propaganda. "Den russiske regering ønsker ikke, at folk kender sandheden". (at)