Līdztekus politiskai informētībai, stabilam tiesiskajam regulējumam un neatkarīgiem medijiem spēcīgs pilsoniskās sabiedrības tīkls ir viens no efektīvākajiem dezinformācijas apkarošanas ieročiem.

EESK 12. jūnijā rīkoja pirmo no pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt informētību par dezinformāciju pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Par pasākuma norises vietu bija izraudzīta Sofija, jo secināts, ka 55 % bulgāru uzskata, ka viņus bieži ietekmē dezinformācija un viltus ziņas.

Debatēs izkristalizējās atziņa, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valdībām un neatkarīgajiem medijiem ir jāsadarbojas, lai izveidotu ugunsmūri pret informācijas sagrozīšanu, kas arvien biežāk tiek izmantota kā ārvalstu iejaukšanās ierocis.

Dezinformācijas izplatīšana raisa īpaši dziļas bažas pirms gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. EESK priekšsēdētājs Oliver Röpke uzsvēra: “Dezinformācija, ko tagad papildina arī kara propaganda, tiek izmantota, lai norises padarītu neskaidras un sētu nesaskaņas, tādā veidā liedzot iespēju objektīvām debatēm. Nākamais gads būs Eiropas demokrātijai nozīmīgs brīdis. ES pilsoņiem ir tiesības izraudzīties, balstoties uz objektīvu informāciju, un es uzskatu, ka mums visiem jāatbalsta kampaņa, kurā nav vietas dezinformācijai un kuru neietekmē ārvalstu iejaukšanās.

Bulgārijas Ziņu aģentūras (BTA) ģenerāldirektors Kiril Valchev norādīja, ka efektīvākais dezinformācijas apkarošanas ierocis ir informācija, nevis cenzūra. “Jānodrošina brīva informācijas plūsma, lai sabiedrība tai var piekļūt.”

Defend Democracy” dibinātāja un izpilddirektore Alice Stollmeyer sacīja: “Pilsoniskā sabiedrība viena pati nespēj apkarot dezinformāciju. Bet tā var organizēt kopīgus pūliņus, kuru mērķis ir panākt to lielo uzņēmumu pārskatatbildību, kuriem pieder sociālo mediju platformas.”

Debatēs arī tika atspoguļota neatkarīgo mediju būtiskā loma dezinformācijas atspēkošanā. Neatkarīgais krievu žurnālists un “TV Doždj” (TV Rain) galvenais redaktors Tikhon Dzyadko teica, ka neatkarīgie mediji cīnās pret Krievijas propagandu un cenšas krieviem sniegt uz pierādījumiem un faktiem balstītu informāciju. “Krievijas valdība nevēlas, lai cilvēki zinātu patiesību.” (at)