Kansalaisyhteiskunnan vahva verkosto on yhdessä poliittisen tietoisuuden, vankan lainsäädäntökehyksen ja riippumattoman median kanssa yksi keskeisistä välineistä disinformaation torjumiseksi ruohonjuuritasolla.

ETSK käynnisti 12. kesäkuuta sarjan tapahtumia lisätäkseen tietoisuutta disinformaatiosta ennen vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleja. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Sofiassa, sillä 55 prosenttia bulgarialaisista katsoo altistuvansa usein disinformaatiolle ja valeuutisille.

Keskusteluista kävi ilmi, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, valtion median ja riippumattoman median on tehtävä yhteistyötä pystyttääkseen palomuurin jatkuvasti lisääntyvää, ulkomaisen häirinnän välineenä käytettävää tiedonmanipulointia vastaan.

Disinformaation lisääntyminen on erityisen huolestuttava trendi tulevia Euroopan parlamentin vaaleja ajatellen. ETSK:n puheenjohtaja Oliver Röpke sanoi: ”Disinformaatiota ja sen lisäksi nyt vielä sotapropagandaa käytetään hämärtämään todellisuutta ja kylvämään eripuraa, jolloin objektiivisesta keskustelusta tulee mahdotonta. Ensi vuonna on Euroopan demokratian suuri hetki. Unionin kansalaisilla on oikeus saada tehdä valintansa faktojen pohjalta, ja mielestäni meidän kaikkien on annettava panoksemme kampanjaan ja tehtävä selväksi, että disinformaatioilla ja ulkomaisella häirinnällä ei ole siinä sijaa.”

Bulgarian tietotoimiston BTA:n pääjohtaja Kiril Valchev totesi, että paras väline disinformaation torjumiseen on informaatio, ei sensuuri. ”Meidän pitäisi antaa tiedon liikkua vapaasti ja saattaa se kaikkien ulottuville.”

Defend Democracy -järjestön perustaja ja toiminnanjohtaja Alice Stollmeyer huomautti, että ”kansalaisyhteiskunta ei pysty selättämään disinformaatiota yksinään, mutta se voi järjestää ja toteuttaa yhdessä toimia ja pyrkiä saamaan isot teknologiayritykset, jotka omistavat sosiaalisen median alustoja, kantamaan vastuunsa.”

Keskustelussa tuotiin myös esille riippumattoman median rooli disinformaation kukistamisessa. Riippumattoman venäläisen tv‑kanavan Doždin päätoimittajan Tihon Džjadkon mukaan riippumaton media tekee paljon työtä tarjotakseen venäläisille näyttöä ja tosiasioihin perustuvaa tietoa Venäjän propagandan torjumiseksi. ”Venäjän hallitus ei halua ihmisten tietävän totuutta.” (at)