Силната мрежа на гражданското общество е едно от ключовите средства за борба с дезинформацията по места, заедно с политическото съзнание, солидната законодателна рамка и независимите медии.

На 12 юни ЕИСК проведе първата от поредица прояви, посветена на борбата с дезинформацията, поставяйки началото на кампания за повишаване на осведомеността преди изборите за Европейски парламент през 2024 г. Събитието се проведе в София, след като беше установено, че 55 % от българите смятат, че често са изложени на дезинформация и фалшиви новини.

От дискусиите пролича, че организациите на гражданското общество, правителството и независимите медии трябва да си сътрудничат, за да се създаде защитна стена срещу манипулирането на информация, което се използва все повече като оръжие за външна намеса.

Нарастването на дезинформацията е особено тревожна тенденция с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент. Оливер Рьопке, председател на Европейския икономически и социален комитет, подчерта: „Дезинформацията, която сега се допълва и от военна пропаганда, се използва за изопачаване на действителността и всяване на разногласия, което прави невъзможно провеждането на обективен дебат. Следващата година ще се състои най-голямото демократично събитие в Европа. Европейските граждани имат право да направят своя избор въз основа на фактическа информация и мисля, че всички ние трябва да допринесем за кампания, в която няма място за дезинформация и външна намеса.“

Кирил Вълчев, генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), заяви, че най-доброто средство за борба с дезинформацията е информацията, а не цензурата. „Трябва да позволим свободното движение на информация и да я направим достъпна за обществеността“.

Алис Щолмайер, основател и изпълнителен директор на „Defend Democracy“ заяви: „Гражданските общества не могат сами да се противопоставят на дезинформацията. Те могат да организират и предприемат съвместни действия, които да накарат големите технологични компании, които притежават платформи на социалните медии, да поемат по-голяма отговорност.“

Дискусията показа също решаващата роля на независимите медии в разобличаването на дезинформацията. Независимият руски журналист Тихон Дзядко, главен редактор на телевизионния канал „Дождь“, заяви, че независимите медии работят усилено за предоставяне на доказателства и основана на факти информация на руските граждани в борбата срещу руската пропаганда. „Руското правителство не иска хората да знаят истината“. (at)