Euroopa strateegia „Euroopa renoveerimislaine“ on nii liidu kui ka selle kodanike jaoks hädavajalik. Pierre Jean Couloni ja Laurențiu Plosceanu koostatud arvamuses, mis võeti vastu täiskogu veebruari istungjärgul, toetab komitee Euroopa Komisjoni ettepanekut hoonete renoveerimise kohta, et muuta meie hooned keskkonnahoidlikumaks, luua töökohti ja parandada elujärge.

Üle Euroopa vajavad elamud ja muud hooned, mille arvele langeb 40% ELi energia kogutarbimisest, renoveerimise lainet, millele andis tõuke Euroopa Liit. Strateegia on osa üldisemast lähenemisest, mis hõlmab pikaajalisi avaliku sektori investeeringuid, kestlikku arengut, tervisekaitset, sh asbestikäitlust renoveerimise käigus, rohepööret ning Euroopa sotsiaalõiguste samba tõhusat rakendamist seoses igaühe õigusega püsivale ja taskukohasele eluasemele.

Arutelul sõna võttes lausus Coulon: „Renoveerimislaine strateegia pakub Euroopa Liidule mitmeid eeliseid, andes kolmekordset kasu kliimasoojenemisega võitlemisel, majanduse taastumisel tänu kohapeal loodud töökohtadele ning lõpuks ka võitluses pandeemia ja energiaostuvõimetuse vastu, edendades taskukohaseid eluasemeid muu hulgas haavatavate inimeste jaoks.

Sama mõtet korrates ütles Ploscenau kokkuvõtvalt, et „strateegia peab Euroopa Liitu oma kodanikele ja nende elukohtadele lähemale tooma ning komitee toetab seda ja osaleb aktiivselt oma ettepanekute ja panuse abil. See algab asjakohase teabekampaaniaga olemasolevate renoveerimiskavade ja neile juurdepääsu kohta.“ (mp)