Europejska strategia Fala renowacji na potrzeby Europy jest absolutnie niezbędna dla Unii Europejskiej oraz jej obywatelek i obywateli. W opinii autorstwa Pierre’a Jeana Coulona i Laurențiu Plosceanu przyjętej na lutowej sesji plenarnej EKES popiera wniosek Komisji Europejskiej w sprawie renowacji budynków jako sposobu na ich ekologizację, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia.

Domy mieszkalne i inne budynki w całej UE odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii i muszą zostać poddane fali renowacji, która jest inicjatywą promowaną przez Unię Europejską. Strategia wpisuje się w całościowe podejście do długoterminowych inwestycji publicznych, rozwoju zrównoważonego, ochrony zdrowia (w tym obchodzenia się z azbestem podczas renowacji), ekologicznej transformacji i skutecznego wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych pod kątem zrównoważonego i przystępnego cenowo mieszkalnictwa.

Podczas debaty Pierre Jean Coulon stwierdził: „Fala renowacji to potrójny zysk dla Unii Europejskiej: zwycięstwo w zakresie klimatu, odbudowy gospodarczej dzięki tworzeniu lokalnych miejsc pracy i wreszcie – walki z pandemią i ubóstwem energetycznym, promujące zrównoważone mieszkalnictwo dla wszystkich, w tym dla osób w szczególnie niekorzystnym położeniu”.

W tym samym tonie co przedmówca Aurel Laurențiu Plosceanu skonkludował, że „strategia musi zbliżyć Unię Europejską do obywatelek i obywateli oraz ich miejsc zamieszkania, a Komitet będzie ją popierać i uwzględniać w swych przemyśleniach i propozycjach. Jej zalążkiem musi być odpowiednia kampania informacyjna na temat realizowanych programów innowacji oraz sposobu korzystania z nich”. (mp)