Eiropas stratēģija Eiropas renovācijas vilnis ir absolūta nepieciešamība un ir vajadzīgs gan Eiropas Savienībai, gan tās pilsoņiem. EESK februāra plenārsesijā pieņemtajā Pierre Jean Coulon un Laurențiu Plosceanu izstrādātajā atzinumā EESK atbalsta Eiropas Komisijas izvirzīto ēku renovācijas priekšlikumu, jo tas dod iespēju rūpēties par “zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi”.

Eiropas Savienībā 40 % enerģijas tiek patērēts mājokļos un citās ēkās. Tas ir iemesls, kura dēļ ir nepieciešams renovācijas vilnis – Eiropas Savienības atbalstītā iniciatīva. Šī stratēģija ir daļa no visaptverošas pieejas, kas vērsta uz ilgtermiņa publiskajiem ieguldījumiem, ilgtspējīgu attīstību, veselības aizsardzību (tostarp darbu ar azbestu renovācijas procesā), zaļo pārkārtošanos un Eiropas sociālo tiesību pīlāra efektīvu īstenošanu ilgtspējīga un izmaksu ziņā pieejama mājokļa jomā.

Debašu laikā Pierre Jean Coulon norādīja, ka no renovācijas viļņa stratēģijas “Eiropas Savienība gūs trīskāršu labumu — klimatam, ekonomikas atveseļošanai, pateicoties radītajām vietējām darbvietām cīņai pret pandēmiju un enerģētisko nabadzību, un cenas ziņā pieejama mājokļa nodrošināšanai ikvienam, arī mazāk aizsargātām personām”.

Atsaucoties uz viņa teikto, Laurențiu Plosceanu noslēgumā piebilda, ka “šai stratēģijai Eiropas Savienība ir jāsatuvina ar tās pilsoņiem un vietu, kur viņi dzīvo. Komiteja to atbalstīs un aktīvi paudīs savu viedokli un ierosinājumus. Tā sākums ir komunikācijas kampaņa par spēkā esošajām renovācijas shēmām un piekļuvi tām.” (mp)