Европейската стратегия за „вълна на саниране за Европа“ е абсолютно наложителна и е безусловно необходима за Европейския съюз и неговите граждани. В становище, изготвено от Пиер Жан Кулон и Лауренциу Плосчану и прието на февруарската пленарна сесия, ЕИСК изразява подкрепата си за предложението за саниране на сградите, представено от Европейската комисия като начин за „екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места и подобряване на живота“.

Тъй като на тях се падат 40 % от общото потребление на енергия, жилищните и другите сгради в целия ЕС трябва да бъдат обхванати от вълната на саниране, инициатива, стартирана от Европейския съюз. Стратегията се вписва в цялостен подход към дългосрочните публични инвестиции, устойчивото развитие, опазването на здравето (включително третирането на азбеста при санирането), екологичния преход и ефективното прилагане на Европейския стълб на социалните права по отношение на устойчивите и финансово достъпни жилища.

В изказването си по време на дебата, г-н Кулон заяви: „Стратегията за вълна на саниране е тройно печеливша за Европейския съюз – тройна победа за климата, за икономическото възстановяване посредством създаваните работни места на местно равнище и накрая, за борбата с пандемията и енергийната бедност, тъй като насърчава устойчиви жилища за всички, включително уязвимите лица.“

В същия дух г-н Плосчану заключи, че „тази стратегия трябва да доближи Европейския съюз до неговите граждани и местата, където те живеят и Комитетът ще я подкрепи и ще допринесе активно за нея с анализи и предложения. Това започва с подходяща комуникационна кампания относно действащите схеми за саниране и начините за достъп до тях.“ (mp)