De Europese strategie voor Een renovatiegolf voor Europa is een absolute must en van cruciaal belang voor de Europese Unie en haar burgers. In een advies van Pierre Jean Coulon en Laurențiu Plosceanu, dat tijdens de zitting van februari werd goedgekeurd, steunt het EESC het voorstel van de Europese Commissie over de renovatie van gebouwen als een manier om onze gebouwen te vergroenen, banen te scheppen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Woningen en andere gebouwen in de EU, die 40% van het totale energieverbruik voor hun rekening nemen, moeten een renovatiegolf ondergaan - een initiatief waartoe de Europese Unie de aanzet heeft gegeven. Deze strategie maakt deel uit van een holistische aanpak die bestaat uit langetermijninvesteringen van de overheid, duurzame ontwikkeling, bescherming van de gezondheid (inclusief de omgang met asbest bij renovatiewerkzaamheden), een groene transitie en een effectieve tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten met betrekking tot duurzame en betaalbare huisvesting.

Tijdens het debat zei de heer Coulon het volgende: “De renovatiestrategie is voor de Europese Unie een “win-win-win”-aanpak is, dat wil zeggen een aanpak die op drie fronten winst oplevert, namelijk voor het klimaat, voor het herstel van de economie via lokale werkgelegenheid, en ten slotte voor de strijd tegen de pandemie en energiearmoede, met betaalbare huisvesting voor iedereen, inclusief kwetsbare personen.

De heer Plosceanu trok de conclusie dat "deze strategie de Europese Unie dichter bij haar burgers en de plaatsen waar zij wonen moet brengen, en het Comité zal deze strategie steunen en er met zijn bespiegelingen en voorstellen actief aan meewerken. Dit begint met een goede communicatiecampagne over de geldende renovatieregelingen en de toegang daartoe. (mp)