Rakennusten perusparannusaaltoa koskeva eurooppalainen strategia on ehdottoman välttämätön ja Euroopan unionin ja sen kansalaisten kannalta tarpeellinen. Helmikuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa, jonka olivat laatineet Pierre Jean Coulon ja Laurențiu Plosceanu, ETSK kannattaa rakennusten kunnostamista koskevaa Euroopan komission ehdotusta, jossa tavoitteena ovat rakennusten viherryttäminen, työpaikkojen luominen ja elämänlaadun parantaminen.

Koska rakennusten osuus Euroopan unionin kokonaisenergiankulutuksesta on 40 prosenttia, asuin- ja muissa rakennuksissa toteutettava, Euroopan unionin vauhdittama perusparannusaaltoaloite on ehdottoman välttämätön. Strategia on osa pitkän aikavälin julkista investointitoimintaa, kestävää kehitystä, terveyden suojelua (myös asbestityöt remonttien yhteydessä), vihreää siirtymää ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tosiasiallista täytäntöönpanoa koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kestävyysperiaatteiden mukaisen ja kohtuuhintaisen asumisen alalla.

Käydyssä keskustelussa Pierre Jean Coulon korosti, että ”perusparannusaaltostrategiasta on kolminkertaista hyötyä Euroopan unionille: ilmastolle, talouden elpymiselle paikallistasolla luotujen työpaikkojen ansiosta sekä pandemian ja energiaköyhyyden torjumiselle ja kestäväpohjaisen asumisen edistämiselle kaikkien, myös haavoittuvassa asemassa olevien, hyödyksi.

Laurențiu Plosceanu oli samoilla linjoilla todetessaan, että ”strategian on tuotava Euroopan unioni lähemmäs kansalaisia siellä, missä nämä asuvat. Komitea tukee strategiaa ja edistää sitä osaltaan aktiivisesti pohdinnoillaan ja ehdotuksillaan. Aluksi järjestetään asianmukainen tiedotuskampanja olemassa olevista perusparannusohjelmista ja mahdollisuuksista hyödyntää niitä.” (mp)