Den europæiske strategi med titlen ”En renoveringsbølge for Europa” er en absolut nødvendighed og uundværlig for Den Europæiske Union og dens borgere. I en udtalelse udarbejdet af Pierre Jean Coulon og Laurențiu Plosceanu, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i februar, bakker EØSU op om Kommissionens forslag om bygningsrenovering som en metode til at skabe ”grønnere bygninger, flere arbejdspladser, bedre levevilkår”.

Eftersom boliger og andre bygninger i hele EU tegner sig for 40 % af det samlede energiforbrug i EU, skal de være gentand for en renoveringsbølge – et initiativ, som Den Europæiske Union vil iværksætte. Strategien er et led i en sammenhængende indsats for langsigtede offentlige investeringer, bæredygtig udvikling, sundhedsbeskyttelse, herunder behandling af asbest under renoveringsarbejde, grøn omstilling og effektiv gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder med hensyn til bæredygtige og økonomisk overkommelige boliger.

Pierre Jean Coulon sagde under debatten: "Renoveringsbølgen er en ”win-win-win”-foranstaltning for EU – en trefoldig gevinst for klimaet, den økonomiske genopretning gennem de lokale job, der skabes, og endelig for kampen mod pandemien og energifattigdom – der fremmer økonomisk overkommelige boliger til alle, herunder sårbare personer.”

Laurențiu Plosceanu erklærede sig enig og konkluderede, at "strategien skal bringe EU tættere på sine borgere og de steder, hvor de bor, og udvalget vil støtte strategien og aktivt yde bidrage til den i form af overvejelser og forslag. Dette begynder med en passende oplysningskampagne om de gældende renoveringsordninger og om, hvordan man får adgang til dem." (mp)