Val prenove za Evropo je evropska strategija, ki je absolutno nujna in nepogrešljiva za Evropsko unijo in njene državljane. EESO je v mnenju, ki sta ga pripravila Pierre Jean Coulon in Laurențiu Plosceanu in je bilo sprejeto na februarskem plenarnem zasedanju, podprl predlog Evropske komisije o prenovi stavb, katerega cilj je „ekologizacija stavb, ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje življenj“.

Stanovanjske in druge stavbe v EU imajo 40-odstotni delež v skupni porabi energije, zato jih je treba vključiti v pobudo Evropske komisije – val prenove. Strategija za prenovo je del celostnega pristopa, ki zajema dolgoročne javne naložbe, trajnostni razvoj, varovanje zdravja (tudi pri ravnanju z azbestom pri gradbenih delih), zeleni prehod in učinkovito izvajanje evropskega stebra socialnih pravic v zvezi s trajnostnimi in cenovno dostopnimi stanovanji.

Med razpravo je poročevalec Coulon dejal: „Strategija za val prenove bo Evropski uniji prinesla koristi na treh področjih, in sicer na področju podnebja, pri okrevanju z ustvarjanjem lokalnih delovnih mest ter v boju proti pandemiji in energijski revščini, saj naj bi spodbudila gradnjo cenovno dostopnih stanovanj za vse, tudi za ranljive osebe.“

Laurențiu Plosceanu se je pridružil temu stališču in zaključil z naslednjimi besedami: „Strategija mora Evropsko unijo približati državljanom v krajih, kjer živijo. EESO jo bo podpiral ter s svojimi razmisleki in predlogi dejavno prispeval k njenemu izvajanju. To se prične z ustrezno kampanjo komuniciranja o pripravljenih načrtih prenove in njihovem ocenjevanju.“ (mp)