Aeg võtta majanduse juhtimisel suund rohkem heaolule

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiidab heaks Euroopa Komisjoni soovitused euroala majanduspoliitika kohta. Komitee toetab kindlalt taasterahastut „NextGenerationEU“ käsitlevat paketti ja kutsub üles sõlmima vajalikud kokkulepped võimalikult kiiresti.

COVID-19 kriisi mõjust saab edukalt taastuda ainult siis, kui sellega kaasneb meie majanduse ja ühiskonna ümberkujundamine, ning nõudluse stabiliseerimiseks on oluline taastada usaldus. Selleks tuleb

  • liikuda heaolule keskenduva ja solidaarsuspõhise majanduse juhtimise suunas. Komitee kutsub üles võimalikult kiiresti jätkama komisjoni alustatud majanduse juhtimise läbivaatamist;
  • suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid, kohaldades avaliku sektori investeeringute suhtes tasakaalus eelarve nõuet, et tagada tootlikkus ning sotsiaalne ja ökoloogiline alus tulevaste põlvkondade jaoks. „See tähendab netoinvesteeringute väljajätmist asjaomaste puudujääginäitajate arvutamisest,“selgitas raportöör Judith Vorbach;
  • rakendada ellu Euroopa sotsiaalõiguste sammas: sotsiaalsema Euroopa algatused hõlmavad ettepanekut võtta vastu direktiiv piisava miinimumpalga kohta;
  • reformida maksupoliitikat, nihutades maksukoormuse tööjõumaksudelt maksubaasidele, mis kahjustavad vähem tööjõu pakkumist, võttes samal ajal arvesse ka seonduvat jaotuslikku mõju. Komitee kutsub üles tegema märkimisväärseid edusamme taastekavas kirjeldatud uute omavahendite kasutuselevõtmisel. (na)