Čas na správu ekonomických záležitostí více orientovanou na prosperitu

Evropský hospodářský a sociální výbor vítá doporučení Komise týkající se hospodářské politiky eurozóny. Rozhodně podporuje balíček Next Generation EU a vyzývá k tomu, aby nezbytné dohody byly uzavřeny co nejdříve.

Oživení po krizi COVID-19 však bude úspěšné, pouze pokud bude doprovázeno restrukturalizací našeho hospodářství a společnosti, přičemž obnovení důvěry je klíčem ke stabilizaci poptávky. Toho lze dosáhnout:

  • přechodem ke správě ekonomických záležitostí, která bude více orientovaná na prosperitu a založena na solidárnosti. EHSV požaduje, aby byl co nejdříve obnoven proces přezkumu správy ekonomických záležitostí zahájený Komisí;
  • navýšením soukromých a veřejných investic při uplatnění tzv. zlatého pravidla pro veřejné investice s cílem zajistit produktivitu a sociální a environmentální základnu pro budoucí generace. „To znamená vyloučit čisté investice z výpočtu ukazatelů schodku,“ vysvětluje zpravodajka Judith Vorbach;
  • prováděním evropského pilíře sociálních práv: iniciativy prosazující sociálnější Evropu zahrnují návrh směrnice o přiměřených minimálních mzdách;
  • zreformováním daňové politiky, tj. přesunem od daňového zatížení práce k základům daně, jež jsou méně škodlivé pro nabídku práce, a to s přihlédnutím k souvisejícímu dopadu na distribuci. EHSV vyzývá k tomu, aby se výrazně pokročilo se zaváděním nových vlastních zdrojů, tak jak je uvedeno v plánu na podporu oživení. (na)