Nyt on aika siirtyä vaurauteen keskittyvään talouden ohjausjärjestelmään

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää komission suosituksia euroalueen talouspolitiikasta tervetulleina. Se tukee voimakkaasti Next Generation EU -pakettia ja kehottaa pääsemään tarvittavaan yhteisymmärrykseen mahdollisimman pian.

Covid-19-kriisistä elpyminen voi kuitenkin onnistua vain, jos siihen liittyy talouden ja yhteiskunnan rakennemuutos, ja luottamuksen palauttaminen on keskeistä kysynnän vakauttamiseksi. Tähän voidaan päästä

  • siirtymällä kohti vaurauteen keskittyvää ja solidaarisuuteen perustuvaa talouden ohjausjärjestelmää. ETSK kehottaa jatkamaan Euroopan komission käynnistämää talouden ohjausjärjestelmän tarkistusprosessia mahdollisimman pian.
  • lisäämällä yksityisiä ja julkisia investointeja julkisten investointien ”kultaisella säännöllä” tuottavuuden sekä tulevien sukupolvien sosiaalisen ja ekologisen perustan turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa esittelijä Judith Vorbachin mukaan nettoinvestointien jättämistä alijäämälaskelmien ulkopuolelle.
  • panemalla Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari täytäntöön: aloitteisiin sosiaalisemman Euroopan edistämiseksi kuuluu muun muassa ehdotus direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista.
  • uudistamalla veropolitiikkaa, siirtämällä verorasituksen painopiste työn verotuksesta kohti veropohjia, jotka ovat vähemmän haitallisia työvoiman tarjonnan kannalta, samalla kun otetaan huomioon tähän liittyvät jakaumavaikutukset. ETSK kehottaa edistämään merkittävästi uusien omien varojen käyttöönottoa elpymissuunnitelman mukaisesti. (na)