Czas na formę zarządzania gospodarczego bardziej ukierunkowaną na dobrobyt

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z zadowoleniem przyjmuje zalecenia Komisji dotyczące polityki gospodarczej w strefie euro. Zdecydowanie popiera pakiet NextGenerationEU i wzywa do jak najszybszego zawarcia niezbędnych umów.

Jednak odbudowa po kryzysie COVID-19 zakończy się powodzeniem jedynie pod warunkiem, że będzie jej towarzyszyć restrukturyzacja naszej gospodarki i społeczeństwa, a kluczem do ustabilizowania popytu będzie przywrócenie zaufania. Można to osiągnąć poprzez:

  • przesunięcie w kierunku zarządzania gospodarczego ukierunkowanego na dobrobyt i opartego na solidarności. EKES wzywa do jak najszybszego wznowienia procesu przeglądu zarządzania gospodarczego, zainicjowanego przez Komisję.
  • zwiększenie inwestycji prywatnych i publicznych, ze „złotą zasadą” dla inwestycji publicznych, z myślą o zagwarantowaniu produktywności oraz podstawy społecznej i środowiskowej dla przyszłych pokoleń. Oznacza to usunięcie inwestycji netto z obliczania wskaźników deficytu – wyjaśnia sprawozdawczyni, Judith Vorbach.
  • wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych: inicjatywy na rzecz poszerzenia aspektu socjalnego Europy obejmują wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odpowiednich wynagrodzeń minimalnych.
  • zreformowanie polityki podatkowej, tj. przeniesienie obciążeń podatkowych z pracy na takie podstawy opodatkowania, które są mniej szkodliwe dla podaży siły roboczej, z jednoczesnym uwzględnieniem związanych z tym skutków dystrybucyjnych. EKES wzywa do osiągnięcia znacznych postępów we wprowadzaniu nowych zasobów własnych, jak określono w planie odbudowy. (na)