Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumus par eurozonas ekonomikas politiku. Tā stingri atbalsta NextGenerationEU paketi un aicina pēc iespējas drīzāk noslēgt vajadzīgās vienošanās.

Tomēr atveseļošanās no Covid-19 krīzes būs sekmīga tikai tad, ja vienlaikus tiks pārstrukturēta mūsu ekonomika un sabiedrība, un ir svarīgi atjaunot uzticēšanos, lai stabilizētu pieprasījumu. To var panākt ar šādiem pasākumiem:

  • Pāreja uz tādu ekonomikas pārvaldības veidu, kas vairāk vērsts uz labklājību un balstīts uz solidaritāti. EESK aicina pēc iespējas drīzāk atsākt Komisijas uzsākto ekonomikas pārvaldības pārskatīšanas procesu.
  • Palielināt privātos un publiskos ieguldījumus, paredzot “zelta likumu” publiskajām investīcijām, lai nodrošinātu ražīgumu un sociālo un vides pamatu nākamajām paaudzēm: “Tas nozīmē neto ieguldījumu izslēgšanu no deficīta rādītāju aprēķina,” skaidro ziņotāja Judith Vorbach.
  • Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana: iniciatīvas sociālākai Eiropai ietver priekšlikumu direktīvai par pienācīgu minimālo algu.
  • Reformēt nodokļu politiku, pārvirzot nodokļu slogu no darbaspēka uz nodokļu bāzēm, kas darbaspēka piedāvājumam nav tik nelabvēlīga, vienlaikus ņemot vērā arī saistīto ietekmi uz sadali. EESK aicina panākt lielāku progresu saistībā ar jaunu pašu resursu ieviešanu, kā norādīts atveseļošanas plānā. (na)