Uus rändelepe: määravad on üksikasjad

27. jaanuaril toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul arutelu volinik Johanssoniga. Seejärel võeti vastu komitee arvamus teemal „Uus rände- ja varjupaigalepe“. Arvamuses väljendab komitee kahtlusi selle suhtes, kas lepe aitaks välja töötada sellise ühise Euroopa raamistiku rände haldamiseks, mis oleks tõhus ja samal ajal ka kooskõlas ELi väärtustega.

Arvamuse raportöör José Antonio Moreno Diaz sõnas: „Meil olid selle leppe suhtes suured lootused, kuid ma pean tunnistama, et oleme veidi pettunud. Komisjoni analüüs on hea ning me nõustume järeldustega, kuid ei ole rahul üksikasjadega, mida ettepanekud sisaldavad.“

Kaasraportöör Cristian Pîrvulescu pidas kahetsusväärseks edusammude puudumist osas leppega hõlmatud küsimustes. „Kahjuks peame teatama, et edusamme palju ei ole, küll aga on arvukaid tagasilööke. Me innustame komisjoni kasutama mõne nimetatud küsimuse puhul jõulisemat lähenemisviisi.“

Komitee peamine vastuväide on see, et lepe keskendub esmajoones tagasisaatmisele ja piiride haldamisele, selle asemel et käsitleda teisi pakilisi küsimusi nagu seaduslikud sisserändekanalid, turvalised varjupaiga taotlemise viisid ning sisserändajate integreerimine. Lisaks ei pruugi mõned pakutud lahendused praktikas teostatavad olla.

Euroopa Komisjoni volinik Ylva Johansson ütles, et ta „ei nõustu kindlasti mitte“ kriitikaga, et komisjonil eemsmärgid pole piisavalt edasipüüdlikud. „Tänane reaalsus on väga erinev 2015. aastast, mil meid tabas massiline pagulaste sissevool ja ümberpaigutamine oli suur probleem,“ märkis ta, selgitades, et enamik ebaseaduslikest uutest saabujatest ei ole praegu pagulased. Seega on kiired otsused ja tagasisaatmised väga olulised, kuid samuti on vaja tagada õiglased menetlused kõigile varjupaigataotlejatele.

„Need, kellel on õigus jääda, on teretulnud, ja me soovime, et nad sulanduksid meie ühiskonda,“ sõnas Ylva Johansson.

Arutelul väljendas komitee sügavat muret rändajate viletsa olukorra pärast ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina piiril. (na)