27. janvārī pirms atzinuma pieņemšanas par tematu “Jauns Migrācijas un patvēruma pakts” EESK savā plenārsesijā rīkoja debates ar komisāri Y. Johansson. Atzinumā Komiteja ir paudusi šaubas par to, vai pakts palīdzēs izstrādāt kopēju Eiropas migrācijas pārvaldības satvaru, kas būtu gan efektīvs, gan atbilstu ES vērtībām.

Atzinuma ziņotājs José Antonio Moreno Diaz norādīja: “Uz šo paktu mēs likām lielas cerības, taču jāsaka, ka esam mazliet vīlušies. Komisijas analīze ir laba, un secinājumiem mēs piekrītam, tomēr, kas attiecas uz priekšlikumiem, esam neapmierināti ar vairākām niansēm”.

Līdzziņotājs Cristian Pîrvulescu pauda nožēlu, ka dažos no paktā aplūkotajiem jautājumiem progress nav vērojams. “Ir skumji to teikt, taču būtisku uzlabojumu nav. Drīzāk daudzviet ir sperts solis atpakaļ. Dažos no šiem jautājumiem mēs vēlētos mudināt Komisiju izvēlēties drosmīgāku pieeju”.

EESK galvenokārt iebilst pret to, ka pakts pirmkārt ir orientēts uz atgriešanu/atgriešanos un robežu pārvaldību un ka tādējādi mazāk uzmanības ir pievērsts citiem akūtiem jautājumiem, piemēram, likumīgiem imigrācijas ceļiem, drošām patvēruma iespējām un migrantu integrācijai. Turklāt daži ierosinātie risinājumi var nebūt realizējami.

Eiropas komisāre Ylva Johansson sacīja, ka nekādā ziņā nepiekrīt kritiķu nostādnei, ka Komisijai būtu trūcis apņēmības. “Šodienas realitāte ļoti atšķiras no 2015. gada, kad mums bija milzīgs bēgļu pieplūdums un kad pārcelšana bija liela problēma,” komisāre norādīja, paskaidrojot, ka lielākā daļa neatbilstīgo jaunpienācēju šodien nav bēgļi. Tālab ātra lēmumu pieņemšana un atgriešana ir ļoti svarīga, taču tāda ir arī nepieciešamība garantēt visiem patvēruma meklētājiem taisnīgu procedūru.

“Tie, kuriem ir tiesības palikt, ir laipni gaidīti, un mēs ar prieku uzņemsim viņus savā sabiedrībā,” sacīja Y. Johansson.

Debatēs EESK pauda sevišķas bažas par to migrantu grūto stāvokli, kuri atrodas pie ES robežas ar Bosniju un Hercegovinu. (na)