Nový pakt o migraci obsahuje „problematické“ prvky

Krátce před přijetím svého stanoviska k novému paktu o migraci a azylu uspořádal EHSV na svém plenárním zasedání dne 27. ledna debatu s komisařkou Ylvou Johansson. Výbor ve svém stanovisku vyjádřil pochyby o tom, zda zmíněný pakt pomůže vytvořit společný evropský rámec pro řízení migrace, který by byl jak účinný, tak i v souladu s hodnotami EU.

„Do tohoto paktu jsme vkládali velké naděje. Musím však říct, že jsme poněkud zklamáni,“ prohlásil zpravodaj stanoviska José Antonio Moreno Díaz. „Analýza Komise je sice správná a my souhlasíme s jejími závěry. Naše hluboké zklamání však pramení z určitých prvků tohoto návrhu, které vnímáme jako problematické.“

Spoluzpravodaj Cristian Pîrvulescu vyjádřil politování nad tím, že v některých otázkách, jimiž se tento pakt zabývá, nebylo dosaženo dostatečného pokroku. „Bohužel jsme konstatovali, že v řadě ohledů nastal spíše posun k horšímu. Apelujeme tedy na Komisi, aby k některým z těchto otázek přistupovala rozhodněji.“

Hlavním problémem je podle EHSV skutečnost, že pakt je zaměřen především na navracení a správu hranic a náležitě neřeší další palčivé otázky, jako jsou legální způsoby přistěhovalectví, bezpečné cesty pro žadatele o azyl či integrace migrantů. Navíc je možné, že některá z navrhovaných řešení nebudou v praxi proveditelná.

Evropská komisařka Ylva Johansson „naprosto odmítla“ kritiku, že Komise není dostatečně ambiciózní. „Současná situace se velmi liší od situace v roce 2015, kdy jsme byli svědky obrovského přílivu uprchlíků a relokace byla velkým problémem,“ uvedla komisařka a dodala, že převážná většina migrantů, kteří dnes přicházejí nelegálně, nejsou uprchlíci. Proto je nejen velmi důležité zajistit, aby rozhodnutí a návraty probíhaly rychle, ale zároveň je zapotřebí zaručit i spravedlivý proces pro všechny žadatele o azyl.

„Ti, kdo mají právo v EU zůstat, jsou vítáni a rádi bychom, aby se stali součástí naší společnosti,“ uvedla Ylva Johansson.

Členové EHSV dali během diskuse najevo své hluboké znepokojení nad neutěšenou situací migrantů na hranicích EU s Bosnou a Hercegovinou. (na)