Nieuw migratiepact: “Het gaat om de details”

Op 27 januari heeft het EESC tijdens zijn plenaire zitting, vlak voor de goedkeuring van zijn advies over Een nieuw migratie- en asielpact, gedebatteerd met commissaris Johansson. In het advies betwijfelt het Comité of het pact zal helpen om een gemeenschappelijk Europees kader voor migratiebeheer tot stand te brengen dat zoden aan de dijk zet en tegelijkertijd strookt met de waarden van de EU.

De rapporteur voor het advies, José Antonio Moreno Díaz, zei hierover het volgende: “We hadden grote verwachtingen van dit pact, maar ik moet zeggen dat we een beetje teleurgesteld zijn. De analyse van de Commissie is goed en we zijn het eens met de conclusies, maar wat de voorstellen betreft moeten we gefrustreerd vaststellen dat het probleem hem zit in de details.”

Corapporteur Cristian Pîrvulescu betreurde het dat er maar weinig schot zit in bepaalde kwesties die in het pact aan de orde komen. “Helaas zijn er naar onze mening niet veel stappen vooruit, maar veeleer achteruit gezet. We zouden de Commissie willen aanmoedigen om een aantal van deze zaken voortvarender aan te pakken.”

Het belangrijkste bezwaar van het EESC is dat het pact vooral gericht is op terugkeer en grensbeheer en te weinig oog heeft voor andere brandende kwesties, zoals reguliere migratiekanalen, veilige asieltrajecten en de integratie van migranten. Ook zouden sommige voorgestelde oplossingen praktisch wel eens onhaalbaar kunnen blijken.

Europese commissaris Ylva Johansson zei dat ze zich totaal niet kon vinden in de kritiek als zou de Commissie te weinig ambitieus zijn. “De realiteit van vandaag is heel anders dan in 2015, toen we een massale instroom van vluchtelingen hadden en herplaatsing een groot probleem was”, zei ze, en ze legde uit dat verreweg de meesten van de irreguliere nieuwkomers van nu geen vluchtelingen zijn. Snelle besluiten en terugkeer zijn dan ook van groot belang, maar even belangrijk is dat alle asielzoekers op een eerlijke procedure kunnen rekenen.

“Degenen die in aanmerking komen om te blijven, zijn welkom en wij zouden graag zien dat zij deel uitmaken van onze samenleving”, aldus mevrouw Johansson.

Voorts sprak het EESC tijdens het debat zijn grote bezorgdheid uit over de benarde situatie van migranten aan de EU-grens met Bosnië en Herzegovina. (n.v.t.)