COVIDidi vaktsiini patentide ummikseis tuleb lõpetada

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Nüüd, kus eurooplased taastuvad jõulupuhkusest, iigub üle Euroopa uus COVID-i juhtumite laine: viiruse uus tüvi OMICRON on kogu maailmas nakatumist hüppeliselt suurendanud. Tänu immuunsuse suurenemisele ja varasematele vaktsineerimistele ning viiruse loomulikule arengule vähem surmavate ja agressiivsete variantide suunas on äärmiselt suur nakatumismäär toonud siiski kaasa vähem raskeid haigestumisi, väiksema haiglaravi vajaduse ja vähem surmajuhtumeid.

Siiski on meie tervishoiusüsteemid taas ülekoormatud. Kuigi vaktsineerituse määr on rikastes riikides üldiselt väga kõrge, ei ole paljudes maailma paikades, kus ka tervishoiusüsteemide valmisolek on väiksem, vaktsiinid samavõrra kättesaadavad. Pandeemia nõuab jätkuvalt inimelusid kogu maailmas, tabades eriti rängalt arenguriike, ning viirus muteerub nendes piirkondades endiselt murettekitava kiirusega. Mõnikord muutub ta leebemaks variandiks, nagu omicron, kuid mitte alati.

Pandeemiast lõplikuks ülesaamiseks on meil vaja teha suuremaid jõupingutusi vaktsiinide valdkonnas. Vaktsiinid on välja töötatud tänu silmapaistvatele edusammudele teaduses ja meditsiinis ning miljarditesse ulatuvatele avaliku sektori investeeringutele, seega peavad nad jääma avalikuks hüveks ja nende kasutamine peaks olema demokraatlike institutsioonide kontrolli all. Peame ajutiselt loobuma COVID-19 vaktsiinide ning laiemate tervishoiutoodete ja -tehnoloogiate patentidest Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu alusel. India ja Lõuna-Aafrika Vabariik tegid aasta tagasi ettepaneku intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingust erandi tegemiseks, tagamaks, et pandeemia ajal ei muutuks intellektuaalomandi õigused takistuseks asjaomaste tervisetoodete, sealhulgas COVID-19 vastu võitlemiseks vajalike vaktsiinide kiirele, universaalsele ja taskukohasele kättesaadavusele ja nende väljatöötamisele. Enam kui 100 riiki toetab WTO erandit, kuid Euroopa Liit kuulub nende WTO liikmete hulka, kes ei ole kavandatavat loobumist COVID-19ga seotud intellektuaalomandi õigustest (muu hulgas COVID-19 vaktsiinide osas) intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu alusel veel toetanud.

Kui loobumise osas ei õnnestu kiiresti kokku leppida, siis tähendaks see seda, et mõned suured ravimitootjad võivad takistada teistel tootjatel COVID-19 vaktsiine toota, takistades ELi jõupingutusi suurendada tootmist kodus ja vaktsiinide tootmist arengumaades üle kogu maailma. Pandeemiat pikendades ohustab see ka ELi ja maailma majanduse taastumist. Nagu uus laine jõulude ajal näitas, võib pandeemia endeemiline lõpp olla silmapiiril, kuid selleni on veel pikk tee, ja sinna jõudmine võtab palju kauem aega ja nõuab kogu maailmas veel palju rohkem elusid, kui suurel osal elanikkonnast puudub endiselt juurdepääs vaktsiinidele. (prp)