Από την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ επικροτεί θερμά την πρωτοβουλία για τον κοινωνικό διάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους εργαζόμενους και τους πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με μια σοβαρή κρίση κόστους ζωής.

Οι συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για δίκαιους μισθούς και δίκαιες συνθήκες εργασίας μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στις εργαζόμενες οικογένειες, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας όταν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη κατέστησαν δυνατή την εφαρμογή των ρυθμίσεων για μειωμένο ωράριο εργασίας, της τηλεργασίας και των πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας και προετοίμασαν το έδαφος για δικαιότερη ανάκαμψη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, αλλά και βασική συνιστώσα της δημοκρατίας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, και θα πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν.

Ωστόσο, ο κοινωνικός διάλογος απέχει πολύ από το να αποτελεί πραγματικότητα παντού στην Ευρώπη, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι κοινωνικοί εταίροι δεν διαθέτουν οργανωτική ικανότητα και οι πιο καινούριες μορφές απασχόλησης –όπως η εργασία σε πλατφόρμα– είναι λιγότερο πιθανό να εκπροσωπούνται. Το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο μειώθηκε σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικροτείται θερμά ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, παρότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τον ρόλο των κρατών μελών στη θέσπιση δεσμευτικών μηχανισμών για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. (mg)