Det Rådgivende Udvalg Cariforum-EU

Ifølge den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU skal der oprettes et rådgivende udvalg, som skal overvåge aftalen gennem økonomiske og sociale partnere og repræsentanter for civilsamfundsorganisationer. Dets vigtigste opgave er at fremsætte anbefalinger om økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af forbindelserne mellem EU og Cariforumlandene, i takt med at de opstår i forbindelse med gennemførelsen af den økonomiske partnerskabsaftale.

Det rådgivende udvalgs sammensætning fastsættes af et fælles råd med henblik på at sikre en bred repræsentation og høring af samtlige interesserede parter. Det består af repræsentanter fra Cariforumlande og EU, bl.a. EØSU-medlemmer.

Når det er EU's tur til at varetage sekretariatsfunktionen for det rådgivende udvalg, forestås opgaven af EØSU (hvert andet år).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee