Migráció és menedékjog

This page is also available in

Egy szolidaritáson alapuló, előretekintő és átfogó európai migrációs és menekültügyi politika kulcsfontosságú célkitűzés az Európai Unió számára. A migrációs politika célja egy olyan kiegyensúlyozott megközelítés kialakítása, amely egyszerre kezeli a szabályos és az irreguláris bevándorlást.

A szervezett civil társadalom kulcsfontosságú szerepet tölt be azáltal, hogy az európai bevándorlási politikákhoz szociális dimenziót és hozzáadott értéket ad. A polgári társadalom a menekültek és migránsok számára nyújtott támogatásával a migráció humánusabb kezeléséhez és az újonnan érkezettek sikeres integrációjához is hozzájárul. Az újonnan érkezettek társadalmi befogadása csak helyi szinten – pl. a munkahelyeken, iskolákban és szervezetekben – történhet meg.

A migrációval kapcsolatos kérdésekkel a „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekció vagy a „Külkapcsolatok” (REX) szekció foglalkozik. A „Bevándorlás és integráció” (IMI) tematikus tanulmányozócsoport a SOC szekció égisze alatt működik, és a civil társadalom migrációkezeléssel és integrációval kapcsolatos szerepével foglalkozó rendezvények szervezését végzi.

A SOC szekció látja el emellett az Európai Migrációs Fórum (EMF) titkársági feladatait, amelyet az EGSZB az Európai Bizottsággal együtt szervez. Az EMF a civil társadalom és az európai intézmények közötti párbeszéd platformja a migrációval, a menedékjoggal és a harmadik országbeli állampolgárok integrációjával kapcsolatos kérdésekben. Évente legalább egy alkalommal találkozót szervez a civil társadalmi szervezetek, a helyi és regionális önkormányzatok, a tagállamok és az uniós intézmények képviselőinek részvételével.