Der er akut behov for politikker og investeringer i havteknologisektoren for at klare den internationale konkurrence, fremfører EØSU i en nylig sonderende udtalelse. Der skal være fokus på uddannelse, finansiering og markedsadgang.

Hvis det ikke lykkes Europa at gennemføre en specifik havindustristrategi, risikerer vi i stigende grad at blive afhængige af Asien hvad angår skibe og skibsudstyr. Mange europæiske havne ejes allerede helt eller delvist af kinesiske virksomheder. En bæredygtig strategi bør indeholde en revurdering af denne ejerskabsstruktur.

"EØSU mener, at der er behov for øjeblikkelig handling for at styrke Europas maritime modstandsdygtighed, genvinde den globale konkurrenceevne, beskytte Europas stærke position inden for komplekst skibsbyggeri og værne om Europas strategiske maritime autonomi," sagde Anastasis Yiapanis, ordfører for EØSU's udtalelse.

Der bør oprettes en maritim ekspertgruppe og en europæisk industriel alliance for sektoren for maritim teknologi for at hjælpe sektoren med at genvinde sin konkurrenceevne.

På trods af EØSU's initiativudtalelse fra 2018 om LeaderSHIP 2020-strategien som en vision for industrien for maritim teknologi, hvori EØSU efterlyste større støtte til havsektoren, har EU og de nationale myndigheder endnu ikke sørget for de nødvendige politikker.

EØSU udtrykker bekymring over de hindringer, som de europæiske virksomheder oplever, når de ønsker at gøre forretninger i Asien. Det opfordrer Kommissionen til at gøre en større indsats for at fastlægge globale handelsregler og mener, at den er nødt til at gøre det til en topprioritet at bekæmpe udenlandsk subsidiering og skadevoldende prisfastsættelse for fartøjer.

De eksisterende bilaterale frihandelsaftaler bør opdateres, så de sikrer fri markedsadgang for EU's maritime virksomheder, og det skal indarbejdes i de kommende aftaler. Hvis dette ikke opnås gennem internationale forhandlinger, er EU nødt til at overveje unilaterale foranstaltninger for at styrke sin position over for de internationale konkurrenter.

I udtalelsen bemærker EØSU også den vigtige rolle, som havteknologiindustrien spiller for at opnå en bæredygtig blå økonomi.

"EØSU efterlyser hasteforanstaltninger, der kan stimulere efterspørgslen i EU efter grønne og højteknologiske fartøjer, herunder et EU-program for flådefornyelse og modernisering af eksisterende fartøjer i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt", sagde medordfører Christophe Tytgat.

Ifølge EØSU har arbejdsmarkedets parter og de lokale producenter ventet forgæves på en stimulus til at omstille sektoren til grønne fartøjer samt alternative brændstoffer og teknologier med henblik på at opfylde kravene i Fit for 55-pakken. Udvalget glæder sig imidlertid over vedtagelsen af partnerskabet om nulemissionstransport ad vandveje, som arbejder for nulemissionsskibsfart.

EØSU efterlyser stærkere økonomisk støtte til EU's pagt for færdigheder og til kampagner, der skal gøre sektoren mere attraktiv for alle arbejdstagere, lige fra ingeniører til svejsere og elektrikere.  Der er behov for omfattende programmer for omskoling, opkvalificering og erhvervsuddannelse for at sikre, at sektoren kan gennemføre den grønne og den digitale omstilling, sagde EØSU. (ks)