Græsrøddernes holdning – S3, E 24 – Europas endemiske migrationskrise: Hvor er vi nu, og hvordan bevæger vi os fremad?

I denne episode af vores podcast ser vi nærmere på den vedvarende migrationskrise i Europa. Den seneste spændte situation mellem Italien og Frankrig, hvor begge lande nægter at lade Ocean Viking lægge til langs deres kyster for at overføre uformelle migranter, som er blevet reddet ud for Libyens kyst, har bragt dette problem frem i lyset igen. Hvordan er situationen for den europæiske migrationspolitik nu? Hvad er der blevet af den europæiske solidaritet siden den hårde prøvelse under den syriske flygtningekrise i 2015? Hvordan kunne det gå til, at sårbare migranter nu er fanget i et retligt ingenmandsland?

Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læser

Hvert år starter med nye håb og drømme og nyfundet vilje til at forfølge dem.

Vigtige datoer

22.-23. februar 2023, Bruxelles

EØSU's plenarforsamling

27.-28. februar 2023, Bruxelles

Interessentkonference om cirkulær økonomi 2023

23.-24. marts 2023, Bruxelles

Dit Europa, din mening! 2023

"Lige til sagen"

I vores rubrik "Lige til sagen" beder vi EØSU's medlemmer om at fremhæve de vigtigste forslag, som EØSU fremsætter for at behandle et centralt spørgsmål, der berører EU.

Kinga Joó: "Der er brug for plejetjenester af høj kvalitet for alle"

Kinga JOÓ

I den europæiske plejestrategi erklæres det indledningsvist, at alle yder eller modtager plejetjenester på et tidspunkt i deres liv. Det er rigtigt, men plejetjenester af høj kvalitet for alle er stadig ikke en realitet for mange i Europa, og dette var en af drivkræfterne bag strategien.

"Et spørgsmål til..."

"Et spørgsmål til..."

I denne måneds "Et spørgsmål til..."-rubrik beder vi Jaroslaw Pietras, tidligere generaldirektør i Rådet for Den Europæiske Union, om at tale om et spørgsmål, som lige for tiden er på alles læber, nemlig energikrisen.

Jarosław Pietras: "Energikrisen er ikke ovre endnu"

EØSU info: Jarosław Pietras, hvordan vil du beskrive EU's energimarked for tiden, og hvordan ser dets fremtid ud?

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

I denne rubrik præsenterer vi holdninger, tanker og kommentarer fra journalister og fremtrædende personligheder om emner, der er vigtige i dagens Europa. Denne gang er vores gæst den ukrainske journalist Olena Abramovych. I starten af det nye år deler hun sine forventninger til en bedre verden med vores læsere.

Olena Abramovych: Ukraine 2023: vi er nødt til at kæmpe videre – selv efter sejren

"Vi går aldrig glip af en chance for at gå glip af en chance", siger vi. En talemåde, der dukkede op i Ukraine i årene umiddelbart før krigen brød ud i fuld skala. 

EØSU-nyt

Hvert år burde være europæisk ungdomsår

På sin plenarforsamling i december drøftede EØSU de spørgsmål, der berører unge mennesker på arbejdsmarkedet. Debatten afrundede det europæiske ungdomsår 2022 og indledte det europæiske år for færdigheder 2023. Udvalget slog til lyd for en langsigtet strategi for unges engagement og anbefalede, at de europæiske år handler om mere end blot oplysningsaktiviteter og bidrager til klare planer.

 

Den økonomiske dimension af ligestillingen mellem kønnene er stadig et blindt punkt i EU's politikker

På sin plenarforsamling i december afholdt EØSU en debat om den rolle, som finanspolitikker og offentlige genopretningspolitikker spiller, når det handler om at fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders økonomiske stilling i EU. Debatten var knyttet til vedtagelsen af to udtalelser. Den ene om en kønsbaseret tilgang til budgettering og investeringer og den anden om, hvordan medlemsstaterne kan forbedre den måde, hvorpå de direkte og indirekte foranstaltninger, der foreslås i deres genopretnings- og resiliensplaner, påvirker ligestillingen mellem kønnene.

Fødevarer bør ikke behandles som et finansielt aktiv – de er ikke som andre råvarer

Den globale fødevarepriskrise er blevet forværret af krigen i Ukraine, men skyldes rent faktisk mere strukturelle og systemiske problemer på råvaremarkedet, der skaber sult og truer folks levebrød, fremhævede EØSU i en initiativudtalelse, der blev vedtaget den 14. december.

EØSU støtter, at det bør være obligatorisk at gøre status over konkurrenceevnen i forbindelse med EU's politikker og lovgivning

EØSU argumenterer for, at status over konkurrenceevnen bør omfatte alle EU's politikker og lovgivningsprocesser i en ny udtalelse, hvor udvalget også efterlyser en EU-dagsorden for konkurrenceevne.

Euro-Middelhavssamarbejde efter covid-19: civilsamfundsorganisationer spiller en central rolle, når det handler om at holde økonomien og samfundet i gang

EØSU's plenarforsamling i december omfattede en debat om genopbygningen af og modstandsdygtigheden i Euro-Middelhavsregionen efter covid-19-pandemien med fokus på digitale færdigheder.

For at formidle de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet effektivt skal EU fokusere på samfundsbaserede værdier og menneskelig fortællinger

EØSU opfordrer EU og medlemsstaterne til at arbejde for bedre kommunikation om de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet over for den brede offentlighed. I en udtalelse vedtaget i december foreslår udvalget at fokusere på rimelighed og retfærdighed og give dem, der har oplevet krænkelser af menneskerettighederne på egen krop, en stemme.

Asbest: EU bør gå længere end den grænseværdi, som Kommissionen har foreslået

Den tekniske grænseværdi for eksponering for asbest bør i sidste ende fastsættes på et lavere niveau, end Kommissionen i øjeblikket foreslår i et nyt direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved erhvervsmæssig eksponering for asbest, sagde EØSU i en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i december.

Ulovlige aktiver: Nyt EU-direktiv bidrager til at bekæmpe organiseret kriminalitet

EØSU bifaldt på sin plenarforsamling i december Kommissionens forslag til direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver, som det anser for at være et vigtigt skridt i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i EU. Trods en generel forbedring i visse medlemsstater er andelen af indefrosne eller konfiskerede aktiver fra kriminelle aktiviteter fortsat ekstremt lav i hele EU.

Den europæiske mediefrihedslov: en vigtig hjørnesten i forsvaret af mediefriheden

EØSU hilste Kommissionens initiativer vedrørende mediefrihed velkommen, men advarede om, at henstillinger og en blød lovgivning ikke alene kan sikre, at medierne i Europa forbliver frie og uafhængige af politisk, kommerciel og andre former for indblanding.

Uddannelse bør stå i centrum for bæredygtig udvikling

Uddannelse kan bidrage til at omdanne samfund fra at være baseret på fossile brændstoffer til at være cirkulære og bæredygtige. I en initiativudtalelse, som blev vedtaget i december, opfordrer EØSU til transformativ uddannelse, der sætter unge i stand til at bidrage til den grønne omstilling.

 

Havindustri: EØSU gentager advarsel om risici for den teknologiske sektor

Der er akut behov for politikker og investeringer i havteknologisektoren for at klare den internationale konkurrence, fremfører EØSU i en nylig sonderende udtalelse. Der skal være fokus på uddannelse, finansiering og markedsadgang.

Der er brug for en ny social kontrakt i Latinamerika for at fremme den økonomiske genopretning

Der er brug for en ny social kontrakt i Latinamerika, som sikrer politisk ansvarlighed, inklusion, social beskyttelse og beskæftigelse af høj kvalitet, fremfører EØSU i en initiativudtalelse om den socioøkonomiske situation i Latinamerika efter covid-19, som blev vedtaget i december. Frit og demokratisk organiserede civilsamfund er det bedste udgangspunkt.

Det svenske EU-formandskab: EØSU deltager i dialogen om prioriteter og program

På et møde i EØSU, der blev afholdt i Stockholm den 15. november, redegjorde den svenske statssekretær for EU-anliggender, Christian Danielsson, for de politiske retningslinjer for det kommende svenske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union, der har anmodet EØSU om at komme med input til seks centrale spørgsmål.

Nyt fra grupperne

2023: Det er på tide at vedtage en dagsorden for konkurrenceevne

Stefano Mallia, formand for EØSU's Arbejdsgivergruppe

Første halvdel af 2023 er det helt rigtige tidspunkt at presse på for at få EU til at give konkurrenceevne højeste prioritet. 

Tvangsarbejde i billeder: EØSU vært for ILO-udstilling

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

En ILO-udstilling, der i december sidste år kunne ses hos EØSU, viste de bedste tegneserietegninger fra en ILO-konkurrence. Tegningerne fortæller de rystende historier om mennesker overalt i verden, der er fanget i tvangsarbejde. 

Séamus Boland genvalgt til formand for Gruppen af civilsamfundsorganisationer

Af EØSU's Gruppe af civilsamfundsorganisationer

Den 14. december genvalgte medlemmerne af Gruppen af civilsamfundsorganisationer i EØSU ved akklamation Séamus Boland til gruppeformand for yderligere to et halvt år.