The transition to a long-term sustainable transport system

EESC opinion: The transition to a long-term sustainable transport system

Omstillingen til et langsigtet bæredygtigt transportsystem

 

HOVEDPUNKTER

 

EØSU:

  • mener, at borgerne og erhvervslivet kun vil støtte aktivt op om omstillingen til et transportsystem, der er bæredygtigt på lang sigt, hvis den foregår på en måde, der er økonomisk og socialt acceptabel. Ellers er der en alvorlig risiko for fiasko og social uro
  • fremhæver, at

   - virksomhederne skal føle, at de ikke bliver belastet af uforholdsmæssigt store omkostninger, og at de bevarer deres konkurrenceevne

   - arbejdstagerne skal have mulighed for at omstille sig til nye arbejdsvilkår på en socialt acceptabel måde

   - borgerne, i både byområder og landdistrikter, skal have sikkerhed for tilgængelighed og mobilitet til en rimelig pris og på gode generelle vilkår

  • understreger, at der skal være særlig opmærksomhed på transportinfrastruktur, især til distribution af alternative brændstoffer, på transporttilgængelighed, anvendelse af rene brændstoffer, integration af transportformer, indførelse af innovationer og nye transportformer.