The transition to a long-term sustainable transport system

EESC section opinion: The transition to a long-term sustainable transport system

Prehod na dolgoročno trajnostni prometni sistem

 

GLAVNE TOČKE

 

EESO:

  • meni, da bodo državljani in podjetja dejavno podpirali prehod na dolgoročno trajnostni prometni sistem le, če se bo izvajal na finančno sprejemljiv in družbeno izvedljiv način. V nasprotnem primeru obstaja resno tveganje za neuspeh in socialne nemire;
  • poudarja, da:

   - podjetja morajo čutiti, da niso obremenjena s pretiranimi stroški in da bodo ohranila konkurenčnost;

   - zaposleni morajo imeti možnost, da se na socialno sprejemljiv način prilagodijo novim delovnim pogojem;

   - državljani morajo biti deležni dostopnosti in mobilnosti po razumni ceni in pod dobrimi splošnimi pogoji tako v mestih kot na podeželju;

  • poudarja, da je treba nameniti posebno pozornost prometni infrastrukturi, zlasti infrastrukturi za distribucijo alternativnih goriv, dostopnosti prevoza, uporabi čistih goriv, povezovanju načinov prevoza, izvajanju inovacij in novim načinom prevoza.