The transition to a long-term sustainable transport system

EESC opinion: The transition to a long-term sustainable transport system

Prechod na dlhodobo udržateľný dopravný systém

 

HLAVNÉ BODY

 

EHSV:

  • sa domnieva, že občania a podniky budú aktívne podporovať prechod na dlhodobo udržateľný dopravný systém len vtedy, ak sa bude vykonávať finančne prijateľným a sociálne uskutočniteľným spôsobom. Ak sa tak nestane, hrozí vážne riziko nielen zlyhania, ale aj sociálnych nepokojov.
  • Zdôrazňuje, že

   - podniky musia mať pocit, že nie sú zaťažené nadmernými nákladmi a že si zachovajú konkurencieschopnosť;

   - zamestnancom sa musí dať možnosť prispôsobiť sa novým pracovným podmienkam sociálne prijateľným spôsobom;

   - občanom v aglomeráciách a vidieckych oblastiach sa musí umožniť dostupnosť a mobilita za rozumné náklady a za dobrých všeobecných podmienok.

  • podčiarkuje, že treba venovať osobnú pozornosť dopravnej infraštruktúre, a predovšetkým infraštruktúre pre distribúciu alternatívnych palív, dostupnosti dopravy, využívaniu čistých palív, integrovaniu rôznych druhov dopravy, zavádzaniu inovácií a nových druhov dopravy.