The transition to a long-term sustainable transport system

This page is also available in

EMSK arvamus: The transition to a long-term sustainable transport system

Üleminek pikaajaliselt kestlikule transpordisüsteemile

 

PÕHIPUNKTID

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee:

  • on veendunud, et kodanikud ja ettevõtjad toetavad aktiivselt üleminekut pikaajaliselt kestlikule transpordisüsteemile ainult siis, kui seda rakendatakse finantsiliselt vastuvõetaval ja sotsiaalselt teostataval viisil. Vastasel juhul on tõsine oht läbikukkumiseks ja sotsiaalseteks rahutusteks;
  • toonitab, et

   - ettevõtjad peavad tundma, et neid ei koormata liigsete kuludega ja nad säilitavad konkurentsivõime;

   - töötajatele tuleb anda võimalus kohaneda uute töötingimustega sotsiaalselt vastuvõetaval viisil;

   - kodanikele tuleb tagada liikuvus ja juurdepääs sellele mõistlike kuludega ja headel üldistel tingimustel nii linnades kui ka maapiirkondades;

  • rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata transporditaristule, eelkõige alternatiivkütuste jaotamisele, transpordi kättesaadavusele, keskkonnasõbralike kütuste kasutamisele, transpordiliikide integreerimisele, uuenduste rakendamisele ja uutele transpordiliikide kasutuselevõtule.