The transition to a long-term sustainable transport system

EESC opinion: The transition to a long-term sustainable transport system

Perėjimas prie ilgalaikės tvarios transporto sistemos

 

DOKUMENTO ESMĖ

 

EESRK

  • mano, kad piliečiai ir įmonės tik tuo atveju aktyviai rems perėjimą prie ilgalaikės tvarios transporto sistemos, jei jis bus įgyvendinamas finansiškai priimtinu ir socialiniai įmanomu būdu. Jei to nebus, kils rimtas pavojus, kad ne tik patirsime nesėkmę, bet ir prasidės socialiniai neramumai;
  • pabrėžia, kad

   - įmonės turi jausti, kad joms neužkraunama pernelyg didelė finansinė našta ir kad jos išliks konkurencingos;

   - darbuotojams turi būti suteikta galimybė prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų socialiniu požiūriu priimtinu būdu;

   - piliečiams tiek miesto, tiek kaimo vietovėse turi būti užtikrintas prieinamumas ir judumas už priimtiną kainą ir geromis bendrosiomis sąlygomis;

  • pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti transporto infrastruktūrai, ypač alternatyviųjų degalų skirstymo infrastruktūrai, transporto prieinamumui, švarių degalų naudojimui, transporto rūšių integravimui, inovacijų diegimui ir naujoms transporto rūšims.