The transition to a long-term sustainable transport system

EESC section opinion: The transition to a long-term sustainable transport system

Pāreja uz ilgtspējīgu transporta sistēmu ilgtermiņā

 

GALVENĀS NOSTĀDNES

 

EESK

  • uzskata, ka pilsoņi un uzņēmumi aktīvi pāreju uz ilgtermiņā ilgtspējīgu transporta sistēmu atbalstīs tikai tad, ja tā tiks īstenota finansiāli pieņemamā un sociāli reālistiskā veidā. Pretējā gadījumā tā var ciest neveiksmi un izraisīt sociālos nemierus;
  • uzsver, ka

   - uzņēmumiem jājūt, ka tiek netiek noslogoti ar pārmērīgām izmaksām un tie saglabās konkurētspēju;

   - darba ņēmējiem ir jābūt iespējai pielāgoties jaunajiem darba apstākļiem sociāli pieņemamā veidā;

   - pilsoņiem ir jānodrošina plaša pieejamība, mobilitāte par saprātīgām izmaksām un labos vispārējos apstākļos gan pilsētās, gan laukos;

  • uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāveltī transporta infrastruktūrai un it īpaši alternatīvo degvielas veidu izplatīšanai, transporta pieejamībai, tīras degvielas izmantošanai, transporta veidu izmantošanai, inovācijas īstenošanai un jaunajiem transporta veidiem.