Felipe Medina: 30 let jednotného trhu – kritický přezkum ze strany EHSV

Evropská unie slaví 30 let fungování jednotného vnitřního trhu. Je to příležitost k hlubšímu zamyšlení, k němuž Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přistoupil ve stanovisku „30 let jednotného trhu – jak vylepšit jeho fungování“. Ve stanovisku se uvádí, že ačkoli byla tato politika velkým úspěchem, vnitřní trh potřebuje „kritický přezkum a nové zlepšování, … pokud jde o nové výzvy, jimž je třeba čelit“.

Ve stanovisku se často opakuje zásadně důležité slovo „konkurenceschopnost“. EHSV zdůrazňuje, že je třeba vytvořit pro podniky spravedlivé podmínky hospodářské soutěže „podporou růstu a spravedlivé konkurenceschopnosti a vytvořením prostředí, jež bude příznivé pro podniky a sociálně vstřícné“. Jedním z nejvíce znepokojivých aspektů je „rostoucí počet vnitrostátních regulačních iniciativ, které vstupují v platnost před zveřejněním evropských iniciativ a které následně ztěžují harmonizaci pravidel“ a každodenní fungování podniků.

Je rovněž naléhavě nutné zajistit, aby všechny nové právní předpisy prošly testem konkurenceschopnosti a aby se zlepšila kvalita právních předpisů v Evropě a v členských státech a co nejvíce se předcházelo nadbytečným nebo nejasným právním předpisům, které by u hospodářských subjektů vyvolávaly nejistotu, jež mimo jiné vede k roztříštěnosti jednotného evropského trhu. Aby nedošlo ke ztrátě konkurenceschopnosti, je dále nezbytné trvat na volném pohybu osob a pracovníků, rozvíjet „silnou a ambiciózní digitální politiku“, přijmout praktický a realistický přístup k prioritám Zelené dohody a zlepšit uplatňování nástrojů dohledu nad fungováním jednotného trhu a jeho kontroly.

EHSV uznává, že nákupní společenství existující v mnoha odvětvích jsou příkladem osvědčených postupů z pohledu konkurenceschopnosti – některá odvětví, jako například maloobchod a velkoobchod, díky nim prokázala, že jsou na evropské úrovni schopna se sjednotit a vzájemně posílit. Maloobchodní a velkoobchodní odvětví například přijala podstatu a nepopiratelné výhody jednotného trhu a díky nákupním společenstvím a jednotnému trhu každodenně lépe slouží evropským spotřebitelům.