Reference number
19/2024

Ve volbách do Evropského parlamentu půjde o hodně vzhledem k tomu, že demokracie na celém světě oslabuje, šíří se dezinformace a roste nespokojenost kvůli zvyšující se inflaci a hrozící válce.

Balíček opatření týkajících se větrné energie

Document Type
AC

Nařízení o dobrých životních podmínkách psů a koček a o jejich sledovatelnosti

Document Type
AC

Rovnocennost osiva vyprodukovaného v Moldavsku a na Ukrajině

Document Type
AC

Iniciativa EuroHPC

Document Type
AC

Chemické látky jedna látka, jedno posouzení

Document Type
AC

Stimulace dlouhodobého růstu podporujícího začlenění prostřednictvím reforem a investic

Document Type
AC

Zdravotnické prostředky / Eudamed

Document Type
AC

EHSV zveřejnil brožuru, jež přibližuje některé z projektů, které se ucházely o jeho Cenu pro občanskou společnost na téma duševního zdraví. Jeho záměrem bylo ukázat, co všechno občanská společnost dělá ve snaze zastavit neslyšně se šířící epidemii psychických problémů v EU. Brožura je k dispozici na tomto odkazu.

EHSV zveřejnil brožuru, jež přibližuje některé z projektů, které se ucházely o jeho Cenu pro občanskou společnost na téma duševního zdraví. Jeho záměrem bylo ukázat, co všechno občanská společnost dělá ve snaze zastavit neslyšně se šířící epidemii psychických problémů v EU. Brožura je k dispozici Číst dále

EHSV zveřejnil brožuru, jež přibližuje některé z projektů, které se ucházely o jeho Cenu pro občanskou společnost na téma duševního zdraví. Jeho záměrem bylo ukázat, co všechno občanská společnost dělá ve snaze zastavit neslyšně se šířící epidemii psychických problémů v EU. Brožura je k dispozici na tomto odkazu.

Skrýt

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal ve dnech 4. až 7. března úplně první Týden občanské společnosti, na němž se sešlo přes 800 zástupců organizací občanské společnosti a mládežnických organizací, aby se společně zamysleli nad blížícími se volbami a budoucností EU. EHSV má nyní v úmyslu zahrnout výsledné poznatky v červenci do svého usnesení, v němž chce příští představitele Evropského parlamentu a Komise upozornit na to, co od nich občanská společnost očekává.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal ve dnech 4. až 7. března úplně první Týden občanské společnosti, na němž se sešlo přes 800 zástupců organizací občanské společnosti a mládežnických organizací, aby se společně zamysleli nad blížícími se volbami a budoucností EU. EHSV má nyní v úmyslu zahrnout v&ya...Číst dále

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal ve dnech 4. až 7. března úplně první Týden občanské společnosti, na němž se sešlo přes 800 zástupců organizací občanské společnosti a mládežnických organizací, aby se společně zamysleli nad blížícími se volbami a budoucností EU. EHSV má nyní v úmyslu zahrnout výsledné poznatky v červenci do svého usnesení, v němž chce příští představitele Evropského parlamentu a Komise upozornit na to, co od nich občanská společnost očekává.

Na programu Týdne občanské společnosti bylo pět významných iniciativ – Dny občanské společnostiDen evropské občanské iniciativy, akce Vaše Evropa, váš názor (YEYS), slavnostní udělení Ceny pro občanskou společnost a seminář pro novináře. Cílem při tom bylo:

  • umožnit občanům, aby se angažovali v záležitostech EU a uplatnili svá demokratická práva,
  • identifikovat faktory ohrožující demokratické hodnoty, jako je například šíření dezinformací a nezájem voličů, a navrhnout v tomto ohledu potřebné kroky,
  • formulovat doporučení občanské společnosti, jež budou moci být využita v budoucích plánech EU.

Následně byl vypracován první krátký přehled toho, co by chtěly organizace občanské společnosti novým vedoucím představitelům EU sdělit. Hlavním tématem je odpovědná správa věcí veřejných, inkluzivnost politik a udržitelná budoucnost pro všechny Evropany.

Boj proti dezinformacím

Zástupci mládeže a novináři jsou v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu znepokojeni tím, jak prudce se rozmáhají dezinformace a polarizuje se diskuse na internetu, a vyzvali proto k přijetí účinného právního rámce. Občanská společnost má za to, že se vlády, školy a technologické firmy musí společně snažit rozvíjet digitální gramotnost, a vytvořit tak inkluzivní a znalostmi podložené on-line prostředí.

Hospodářství, které bude mít přínos pro lidi i pro naši planetu

Občanská společnost upozornila, že je nutné přestat usilovat v první řadě o růst a namísto toho zaujmout komplexní přístup, v němž bude kladen důraz na kvalitní život, prosperitu a respektování limitů našeho životního prostředí. Mládežnické organizace v tomto ohledu navrhly, aby byla přijata směrnice o udržitelnosti podniků a aby byly zavedeny zvláštní daně vztahující se na neekologické výrobky.

Účastníci rovněž zdůraznili, že EU hraje důležitou roli v rámci digitální transformace a že zcela zásadní význam má etické řízení využívání umělé inteligence a vzdělávání občanů v této oblasti. Díky těmto opatřením bude možné docílit odpovědného hospodářského růstu a občané budou schopni držet krok s novým vývojem ve světě technologií.

Posílení postavení mladých lidí

Občanská společnost zdůraznila, že je naprosto nezbytné posílit postavení mladých lidí, aby mohli spoluutvářet budoucnost Evropy. Doporučila, aby se u všech politik EU začal ověřovat jejich dopad na mladé lidi. Mládežnické organizace pak navrhly, aby byl ve volbách do Evropského parlamentu uplatněn systém kvót pro mladé kandidáty, neboť by se tím posílilo zastoupení mladých lidí v tomto orgánu.

Upevnění demokracie

Účastníci uvedli, že naše demokracie musí být odolnější a inkluzivnější. Zdůraznili rovněž, že je nutné vést na všech úrovních správy strukturovaný občanský dialog, který by spolu s budováním kapacit umožnil posílit občanskou společnost v kandidátských zemích EU a vytvořit v Evropě bezpečné a příznivé prostředí, v němž se bude moci občanská společnost náležitě rozvíjet.

Od návrhů k praxi

Během Týdne občanské společnosti byly jasně pojmenovány pozitivní stránky evropské občanské iniciativy, ale i související problémy. Účastníci sice uznali, že se podařilo dosáhnout jistých úspěchů, vyjádřili však zklamání nad nedostatečnou mírou reakce ze strany orgánů EU. Vyzvali k tomu, aby byly v návaznosti na tyto iniciativy podnikány konkrétní kroky a podporovalo se silné partnerství a zapojení občanů prostřednictvím sdílení osvědčených postupů.

Další postup

EHSV má v úmyslu zahrnout tato doporučení do svého usnesení, v němž chce budoucí představitele Evropského parlamentu a Komise upozornit na to, co od nich občanská společnost očekává. (gb)

Skrýt