Felipe Medina: 30 år med det indre marked, en kritisk gennemgang fra EØSU's perspektiv

Den Europæiske Union fejrer det indre markeds 30-årsjubilæum. Ved den lejlighed fortjener det indre marked at blive taget op til grundig revision, hvilket EØSU gør med udtalelsen "30 år med det indre marked: Hvordan kan det indre markeds funktion forbedres?". I udtalelsen fremføres det, at denne politik har været en stor succes, men at der er behov for "en kritisk gennemgang og nye forbedringer [...] hvad angår nye udfordringer".

Et ord, der går igen i hele udtalelsen, er "konkurrenceevne". EØSU lægger vægt på behovet for at skabe lige konkurrencevilkår for virksomhederne ved at "fremme vækst og fair konkurrence og skabe et erhvervsvenligt og socialt ansvarligt miljø". Nogle af de mest bekymrende faktorer er "den stigende forekomst af nationale lovgivningsinitiativer, der træder i kraft, inden der offentliggøres europæiske initiativer, og som derfor gør det vanskeligt at harmonisere reglerne", samt virksomhedernes daglige drift.

Det haster også med at sikre, at enhver ny lovgivning består konkurrenceevnetesten, og med at forbedre kvaliteten af lovgivningen i Europa og i medlemsstaterne. Man bør så vidt muligt undgå unødvendig eller forvirrende lovgivning, der skaber usikkerhed for aktørerne, hvilket bl.a. fører til fragmentering af EU's indre marked. For ikke at tabe konkurrenceevne er det også nødvendigt at prioritere den frie bevægelighed for personer og arbejdstagere, videreudvikle "en robust og ambitiøs digital politik", følge en praktisk og realistisk tilgang til prioriteterne i den grønne pagt og forbedre anvendelsen af de værktøjer, hvormed man overvåger og kontrollerer det indre markeds funktion.

EØSU betragter indkøbsalliancerne i mange sektorer som et eksempel på god praksis, når det gælder om at styrke konkurrenceevnen. Således har visse sektorer – såsom detail- og engrossektoren – været i stand til at forene sig og blive stærkere på europæisk plan. "Detail- og engrossektoren har taget tanken bag det indre marked og dets ubestridelige fordele til sig, og tjener de europæiske forbrugere bedre hver dag takket være indkøbsalliancer og det indre marked."