Felipe Medina: 30 aastat ühtset turgu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kriitiline hinnang

Euroopa Liit tähistab ühtse siseturu loomise 30. aastapäeva. See sündmus väärib põhjalikku arutelu, mida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee käsitleb oma arvamuses „30 aastat ühtset turgu: kuidas parandada ühtse turu toimimist“. Arvamuses leitakse, et see poliitika on olnud väga edukas, kuid siseturg vajab kriitilist läbivaatamist ja uut täiustamist seoses uute probleemidega, millega tuleb silmitsi seista.

Arvamuse tekstis esineb korduvalt üks oluline sõna: konkurentsivõime. Komitee rõhutab vajadust luua ettevõtjatele võrdsed võimalused, edendades majanduskasvu ja ausat konkurentsi ning luues ettevõtjatele soodsa ja sotsiaalseid eesmärke arvestava keskkonna. Üks peamisi mureküsimusi on see, et üha enam kerkib esile riiklikke ja piirkondlikke regulatiivseid algatusi, mis jõustuvad enne Euroopa algatuste avaldamist ja muudavad seepärast keeruliseks õigusnormide ühtlustamise. Samuti teeb muret ettevõtete igapäevane hakkamasaamine.

On ka hädavajalik tagada, et iga uus õigusakt läbib konkurentsivõime testi ja parandab õigusnormide kvaliteeti Euroopas ja liikmesriikides, vältides nii palju kui võimalik tarbetuid ja segaseid õigusnorme, mis tekitavad ettevõtjatele ebakindlust ja muu hulgas põhjustavad Euroopa ühtse turu killustumist. Selleks et mitte kaotada konkurentsivõimet, on vaja rõhutada ka inimeste ja konkreetsemalt töötajate vaba liikumist, süvendada tugevat ja ambitsioonikat digipoliitikat, võtta rohelise kokkuleppe prioriteetide suhtes praktiline ja realistlik hoiak ning parandada ühtse turu toimimise järelevalve ja kontrolli vahendite rakendamist.

Komitee tunnistab, et paljude sektorite ostuliidud on näide konkurentsivõimega seonduvast heast tavast, mille abil mõned sektorid, nagu jae- ja hulgimüük, on suutnud Euroopa tasandil ühineda ja tugevamaks muutuda. Jae- ja hulgimüügisektor on omaks võtnud ühtse turu põhimõtted ja vaieldamatud eelised, et teenida Euroopa tarbijaid iga päev paremini tänu ostuliitudele ja ühtsele turule.