Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Skupina ad hoc Evropský semestr na své výroční konferenci v červnu znovu vyzvala k zapojení občanské společnosti a navrhla stálý a společný mechanismus financování investic, který by posílil připravenost na krizi a schopnost na ni reagovat.

Konference navázala na nedávné usnesení Výboru diskusí o reformě evropského semestru, který zajistí dohled nad prováděním národních plánů pro oživení a odolnost. „Vzhledem k novým výzvám, kterým EU čelí, je třeba evropský semestr aktualizovat, posílit a otevřít evropské organizované občanské společnosti,“ vysvětlil místopředseda skupiny Gonçalo Lobo Xavier.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng při zahájení konference opětovně zdůraznila, že „občanská společnost hraje zásadní roli v budoucí Evropě“, a komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira navázala slovy: „Bavíme-li se o budoucích krizích, musíme uvažovat ne o jednom hlavním nástroji, ale o celé sadě nástrojů. Musíme diverzifikovat.“

EU bude v nadcházejících letech potřebovat rozsáhlé investice. Účastníci diskutovali o tom, zda by se tyto plány obnovy měly stát stálou, strukturální součástí zajištění společných investic do hlavních oblastí. „Evropa potřebuje energetickou nezávislost,“ uvedl předseda skupiny ad hoc Evropský semestr Javier Doz Orrit, a předseda sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO) Stefano Palmieri poté poukázal na nutnost „zajistit strukturální transformace celého systému“.

Konferenci uzavřel místopředseda skupiny ad hoc Evropský semestr Luca Jahier uznáním důležitosti Nástroje pro oživení a odolnost i příslušných národních plánů. „Díky těmto nástrojům jsme za uplynulé dva roky udělali víc, než za posledních 20 let,“ prohlásil. „Teď je třeba zajistit zapojení organizované občanské společnosti, více investovat a urychlit transformaci.“ (tk)