Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Podczas dorocznej konferencji w czerwcu grupa ds. europejskiego semestru ponowiła apel o udział społeczeństwa obywatelskiego i zaproponowała stały i wspólny mechanizm finansowania inwestycji w celu zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe i zdolności reagowania.

Konferencja była jednym z działań następczych związanych z niedawną rezolucją Komitetu i miała na celu przedyskutowanie reformy europejskiego semestru, w ramach którego nadzorowana będzie realizacja krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. „W obliczu nowych wyzwań stojących przed UE należy zaktualizować i wzmocnić europejski semestr, a także otworzyć go na europejskie zorganizowane społeczeństwo obywatelskie” – wyjaśnił wiceprzewodniczący grupy Gonçalo Lobo Xavier.

Otwierając konferencję, przewodnicząca EKES-u Christa Schweng podkreśliła, że „społeczeństwo obywatelskie odegra kluczową rolę w Europie jutra”, a komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreirastwierdziła: „O przyszłych kryzysach należy myśleć nie w kategoriach jednego głównego narzędzia, lecz wielu narzędzi i zestawu narzędzi. Potrzebujemy dywersyfikacji”.

W najbliższych latach UE będzie potrzebowała ogromnych inwestycji. Członkowie panelu dyskutowali nad tym, czy plany odbudowy powinny mieć charakter strukturalny i stały, aby zapewnić wspólne inwestycje w kluczowych obszarach. „Europa potrzebuje niezależności energetycznej” – powiedział przewodniczący grupy ds. europejskiego semestru Javier Doz Orrit, a przewodniczący Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO) Stefano Palmieripołożył szczególny nacisk na „zapewnienie strukturalnej zmiany systemu”.

Luca Jahier, wiceprzewodniczący grupy ds. europejskiego semestru, zamknął konferencję podkreślając znaczenie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. „Przy pomocy tych narzędzi zrobiliśmy więcej w ciągu ostatnich dwóch lat niż w ciągu ostatnich dwudziestu lat” – powiedział. „Musimy teraz zapewnić udział zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zwiększyć inwestycje i przyspieszyć transformację”. (tk)